ΑΝΥΠΟΙΚ προς Π.Ο.Ε.Σ. – Για την έκδοση της ΚΥΑ που αφορά τη νυχτερινή αποζημίωση, ελήφθησαν υπόψη οι δημοσιονομικές δυνατότητες της Χώρας


Με αφορμή το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1572/2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με την απαξίωση και τον εμπαιγμό των στελεχών των ΕΔ ως προς την καταβολή αποζημιώσεων της νυχτερινής τους εργασίας, και την αναφορά που κατέθεσε επί του θέματος στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, στη ΒτΕ, ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Βασίλειος Κόκκαλης, ο ΑΝΥΠΟΙΚ κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, απάντησε ως εξής:
Σε απάντηση της υπ. αριθ. 806/21-12-2022 αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κόκκαλης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 127 του ν.4472/2017 (Α΄74) θεσμοθετήθηκε η χορήγηση ειδικής αποζημίωσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που αποδεδειγμένα εργάζονται κατά τις νυχτερινές ώρες, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2,77 € ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης, ενώ παράλληλα παρέχεται εξουσιοδότηση, όπως καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης.
Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η υπό στοιχεία Φ.840/134808/Σ.21822/14-12-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, με θέμα «Καθορισμός του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης και των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων», η οποία έχει ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η σύνταξη και έκδοση της εν λόγω κοινής Υπουργικής απόφασης πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αφού ελήφθησαν υπόψη οι δημοσιονομικές δυνατότητες της Χώρας.
                                                              Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                            ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Διαβάστε  O ΥΦΕΘΑ Νικόλαος Χαρδαλιάς στις 116 και 117 Πτέρυγες Μάχης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.