Απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων στους σπουδαστές της 26ης εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Αθήνα, 8 Απριλίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων στους σπουδαστές της 26ης εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας

Τα διπλώματα απένειμε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης

Στην τελετή παρευρέθη ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος

Πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, στις εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Ακαδημίας, η τελετή αποφοίτησης και απονομής των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων στους 30 ευδοκίμως αποφοιτήσαντες σπουδαστές της 26ης εκπαιδευτικής σειράς 2022 – 2023.

Σπουδαστές ήταν ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής και Κυπριακής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και ανώτεροι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τα διπλώματα απένειμε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο οποίος και απηύθυνε χαιρετισμό στους αποφοιτήσαντες σπουδαστές στον οποίο, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Αρχικά θα ήθελα να σας εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και την αποφοίτησή σας από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας…

…H απόδοση ενός σαφούς και αντικειμενικού ορισμού στην έννοια της εσωτερικής ασφάλειας, δεν είναι εύκολη υπόθεση λόγω του ευρέως περιεχομένου, της πολυδιάστατης φύσης, του πολυεπίπεδου χαρακτήρα και της δυναμικής που διαθέτει.

Ταυτισμένη με την εθνική ασφάλεια, μπορεί να ορισθεί σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής ως η προστασία των συνόρων, της ακεραιότητας και των αξιών ενός κράτους από τους κινδύνους του εχθρικού διεθνούς περιβάλλοντος, οι οποίοι απειλούν τη συνοχή, τη σταθερότητα και την επιβίωσή του.

Σ’ αυτή την περίπτωση, παραπέμπει στο άναρχο διεθνές σύστημα που διαμορφώθηκε βαθμιαία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο  και προϋποθέτει για τη διατήρησή της την ύπαρξη της ισορροπίας ισχύος εντός αυτού.

Σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής, μεταφράζεται σε εσωτερική ευταξία και εγείρει απαιτήσεις προς το κράτος για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, την κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη διαφύλαξη προσώπων και αγαθών από πάσης φύσεων κινδύνους που απειλούν τη δημοκρατία και την πολιτειακή ομαλότητα.

Από αυτή την άποψη, έναν από τους βασικούς σκοπούς ενός σύγχρονου κράτους δικαίου αποτελεί η ανταπόκρισή του στα αιτήματα των πολιτών του για ασφάλεια, τα οποία αντιστοιχούν ιστορικά στους έντονους μετασχηματισμούς των κινδύνων που τους απειλούν…

…Η παγκοσμιοποίηση, η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το ενεργειακό ζήτημα αλλά και το σύνολο των γεωπολιτικών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον ασφάλειας στο οποίο οι Αρχές της Χώρας θα πρέπει να διαχειριστούν νέες προκλήσεις και νέες μορφές κινδύνων.

Η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, αποτελούν ζητήματα που δεν γνωρίζουν σύνορα και μας προκαλούν να τα αντιμετωπίσουμε και να τα διαχειριστούμε με τρόπο ώστε να μην διαταραχθεί  η εσωτερική ασφάλεια και σταθερότητα που την έχουμε κερδίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια  και αποτελεί από τα βασικά προνόμια  όλων των πολιτών του Ελληνικού κράτους.

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο τα Στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, να έχουν τις αναγκαίες γνώσεις για να ανταποκριθούν στο έργο τους, να μπορέσουν να χειριστούν περιστατικά και κρίσεις και να θωρακίσουν ένα από τα υπέρτατα αγαθά για μία κοινωνία και για ένα  κράτος, την Ασφάλεια.

Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας και δημόσιοι φορείς από σήμερα θα διαθέτουν ακόμη τριάντα (30) στελέχη καταρτισμένα σε ζητήματα τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος, διαχείρισης κρίσεων, πολιτικών εθνικής και εσωτερικής ασφάλειας, αλλά και με ολοκληρωμένες γνώσεις διοίκησης. Διαλειτουργικότητα, κοινή αντίληψη και διαχείριση καίριων και κρίσιμων ζητημάτων συνιστούν αξίες της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας…

…Η σημερινή σας αποφοίτηση από το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, σας καθιστά ικανούς και αυτάρκεις πολυπλεύρως, με γνώσεις πολιτικών επιστημών, που δύνανται να καθορίσουν και να χαράσσουν ορθές γεωστρατηγικές πολιτικές με το βέλτιστο εθνικό αποτέλεσμα…

…Η Ελλάδα τα τελευταία έτη έχει κληθεί να διαχειριστεί μια νέα ασύμμετρη απειλή για την εσωτερική της ασφάλεια. Αυτή της άτακτης εισόδου παράτυπων μεταναστών από τα ανατολικά σύνορα, στην οποία η Ελληνική Αστυνομία έχει κύριο και πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο πεδίο της αποτροπής όσο και στο πεδίο της εσωτερικής διαχείρισης των παράτυπων μεταναστών.

Αποκορύφωμα δε, αποτέλεσε η απόπειρα αθρόας και ανεξέλεγκτης εισόδου χιλιάδων μεταναστών από τον Έβρο το 2020, όπου σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις διασφαλίσαμε τα εσωτερικά μας σύνορα αλλά και τα ευρωπαϊκά και η Ελλάδα αποδείχθηκε πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή με ισχυρή εσωτερική και εξωτερική πολιτική και διπλωματική πυγμή.

Άλλο ένα κεφάλαιο μείζονος σημασίας το οποίο οι Αρχές της Χώρας κλήθηκαν να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ήταν μια νέου είδους απειλή για τα δεδομένα του συνόλου των Ευρωπαϊκών Κρατών, η παγκόσμια πανδημία του κορωνοϊού…

…Η άμεση ανταπόκριση και ο ορθός χειρισμός ζητημάτων διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής ασφάλειας καθίσταται αυτοσκοπός μας και φυσικά όλων εσάς που μετά την επιτυχή παρακολούθηση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος καθήκον σας συνιστά η χρήση των κεκτημένων γνώσεων κατά την επιτέλεση των καθηκόντων σας…

…Ως απόφοιτοι της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας

αποτελείτε στελέχη χαρακτηριζόμενα από υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση, αντικειμενικότητα, αμεροληψία και διαφάνεια δράσης
κορωνίδα των ενεργειών σας ωφείλει να αποτελεί η συναντίληψη, η ανάπτυξη συνεργειών, η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών επί όλων των διυπηρεσιακών ζητημάτων εθνικής και εσωτερικής ασφάλειας.
να διαθέτετε καινοτόμο σκέψη και να ενεργείτε με πρωτοτυπία
μέλημά σας η προσφορά στο πολίτη και τη Χώρα, η εσωτερική και εθνική ασφάλεια της Ελλάδας.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρω και να επαινέσω και τη συμμετοχή των 2 Κύπριων αστυνομικών στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα, στο πλαίσιο της άριστης διακρατικής και διυπηρεσιακής συνεργασίας και της κοινής αντίληψης επί του επιχειρησιακού πεδίου…

…Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθείτε πανάξια στις ανάγκες των φορέων σας, προσφέροντας στον τομέα της δημόσιας διοίκησης.

Χρέος όλων μας η ενδυνάμωση της εθνικής και εσωτερικής ασφάλειας της Χώρας μας.

Σας εύχομαι ευδόκιμη και παραγωγική σταδιοδρομία!».

Στην τελετή παρευρέθη ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος, ενώ ο Διοικητής της Σχολής, Ταξίαρχος Παναγιώτης Κολλίντζας, ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή.

Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ.κ. Αθηναγόρας,  μετά του Προϊσταμένου της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτη Αστυνόμου Β’ Αλέξιου Κουρτέση.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Διοικητή της Σχολής Εθνικής Άμυνας ο Υποναύαρχος Μιχαήλ Δεμέστιχας, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού ο Ταξίαρχος Ιωάννης Παπουτσάκης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ο Πλοίαρχος Γεώργιος Βαρελάς, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ο Ταξίαρχος Αλέξανδρος Συρεγγέλας, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ο Υποναύαρχος Αντώνιος Μάζης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος ο Υποστράτηγος Δημήτριος Πατράκης, ως εκπρόσωπος του Διοικητή της Ε.Υ.Π ο Υποδιοικητής Ιωάννης Ραπτάκης, ο Βουλευτής Ν.Δ. Ανατολικής Αττικής κ. Βασίλειος Οικονόμου, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός, η Περιφερειακή Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής κα. Γεωργία Βλάχου και ο Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Από την Ελληνική Αστυνομία παρέστησαν ο Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Γεώργιος Δούβαλης, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ελευθέριος Γκαρίλας, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος Νικόλαος Σπανουδάκης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος Χρήστος Κονδύλης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διαχειριστικής-Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής Υποστράτηγος Δημήτριος Παντελής και ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας Ταξίαρχος Μαρίνος Σταγάκης.

Επιπλέον, παρευρέθηκαν ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος  Χαράλαμπος Καλόγηρος, ως εκπρόσωπος του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ο Αρχιπύραρχος Δημήτριος Μπριόλας, ο Γενικός Διευθυντής Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών στόχων Υποστράτηγος Γεώργιος Μπάλλας, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Υποστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας, ως εκπρόσωπος του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ο Ταξίαρχος (ε.κ.) Μιχαήλ Λάγιος, Διευθυντές Διευθύνσεων του Αρχηγείου, οι Διοικητές και Υποδιοικητές των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, διατελέσαντες Διοικητές της Αστυνομικής Ακαδημίας και της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, καθηγητές της Σχολής, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων και φορέων, ο Πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Αστυνομίας  Δυτικής Αττικής κ. Ιωάννης Μαθιουδάκης και συγγενείς των αποφοίτων.

Μετά το πέρας της τελετής ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας προσέφερε στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη συμβολικό δώρο, ως ένδειξη σεβασμού για την τιμή που προσέδωσε με την παρουσία του στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.

Σημειώνεται, ότι η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας λειτουργεί από το 1997 και υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία της Ελληνικής Αστυνομίας. Αποστολή της είναι η μετεκπαίδευση σε επίπεδο μεταπτυχιακό των Ανώτερων Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, της Κυπριακής Αστυνομίας, καθώς και υπαλλήλων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική και την πολιτική εθνικής ασφάλειας.

Η φοίτηση στη Σχολή είναι ακαδημαϊκή διάρκειας έως 8 μηνών και το διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες, πανεπιστημιακούς καθηγητές, ακαδημαϊκούς, υπηρεσιακούς παράγοντες και ειδικούς επιστήμονες του Δημόσιου τομέα.

08042023sea1

08042023sea2

08042023sea3

ΠΗΓΗ

Διαβάστε  Ολοκληρώθηκε νέα συντονιστική σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.