Διεξαγωγή της 1ης Εκπαίδευσης επί της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Τυποποίησης

Από την Τρίτη 24 έως την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023, διοργανώθηκε από το ΓΕΕΘΑ εκπαίδευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας – ΕΟΑ (European Defence Agency – EDA) επί της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Τυποποίησης, η οποία φιλοξενήθηκε στην Λάρνακα από το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (Cyprus Organisation for Standardisation-CYS).

Η εν λόγω εκπαίδευση συνιστά την πρώτη (πιλοτική) εκπαίδευση του ΕΟΑ επί της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Τυποποίησης με φυσική παρουσία, και αποτελεί συνέχεια της διαδικτυακής εκπαίδευσης που σχεδίασε, ανέπτυξε και υλοποίησε τον Μάρτιο του 2022 η Διεύθυνση Στρατηγικής – Αμυντικού Σχεδιασμού και Δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΙΣΑΣΔ), ως επικεφαλής της ομάδας εργασίας για την Εκπαίδευση (Education Project Team) της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Τυποποίησης (European Defence Standardization Management Group – EDSMG) (πατήστε εδώ).

Η εκπαίδευση, στην οποία συμμετείχαν ανώτεροι επιτελείς των κρατών -μελών του ΕΟΑ και της Αμυντικής Βιομηχανίας, αποσκοπούσε στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις θεμελιώδεις πολιτικές και στρατηγικές της ευρωπαϊκής αμυντικής τυποποίησης, καθώς και στην παροχή ολοκληρωμένης γνώσης σχετικά με τις διαθέσιμες συναφείς δραστηριότητες, διαδικασίες και εργαλεία.

Κατά την διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις από διακεκριμένους και έγκριτους ομιλητές του ΕΟΑ, του CYS και του ΓΕΕΘΑ, οι οποίες κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και αντικειμένων, με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

● Ευρωπαϊκή Αμυντική Τυποποίηση: Τεκμηρίωση, διακυβέρνηση και δραστηριότητες.
● Ευρωπαϊκή Τυποποίηση – Αρχές (Στρατηγική) – Οργανισμοί – Δραστηριότητες.
● Προδιαγραφές και πρότυπα στους τομείς της πολιτικής, της άμυνας, καθώς και του υβριδικού τομέα. Πρόσβαση, συνέργειες και οφέλη.
● Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη χρήση προτύπων στις προμήθειες.
● Σύστημα Αναφοράς Ευρωπαϊκών Προτύπων Άμυνας (European Defence Standards Reference System – EDSTAR).
● Δραστηριότητες τυποποίησης EDA για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων ευρωπαϊκής άμυνας.
● Έρευνα και Τεχνολογία (Research & Technology – R&Τ) και Τυποποίηση EDA.
● Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης: Δομή και Δραστηριότητες.
● Η προοπτική του κλάδου για τις δραστηριότητες European Digestive Surgery (EDS).
● Case Study EDSTAR.
● Βέλτιστες πρακτικές για τη συνεργασία μεταξύ άμυνας και πολιτικών φορέων τυποποίησης.
● Συστήματα Διαχείρισης Αμυντικής Τυποποίησης ΕΟΑ – Βέλτιστες Πρακτικές.

Διαβάστε  Συναντήσεις ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου κατά τη δεύτερη ημέρα της Διεθνούς Εκθέσεως Άμυνας & Ασφαλείας “DEFEA 2023”

Στο πλαίσιο υλοποίησης της εκπαίδευσης, αναγνωρίστηκε η συναφής τεχνογνωσία του ΓΕΕΘΑ και επιβεβαιώθηκε η προσφορά της Χώρας στον ΕΟΑ, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία προβολής παρεμφερών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, όπως η διοργάνωση του Συνεδρίου με τίτλο «NATO Use of Civil Standards» τον Φεβρουάριο του 23 στην Αθήνα (πατήστε εδώ) και του Σχολείου Τυποποίησης ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται δύο φορές κατ΄ έτος στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής/NATO Maritime Interdiction Operational Training Center (ΚΕΝΑΠ/NMIOTC) στην Κρήτη.

Η ανάληψη από το ΓΕΕΘΑ της υπόψη δραστηριότητας καταδεικνύει τον αναβαθμισμένο ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συμβάλλει στην προβολή της εξειδίκευσης και του σημαντικού ρόλου της Ελλάδας σε θέματα τυποποίησης.

 

ΠΗΓΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.