Π.Ο.Ε.Σ. – Μετατροπή των στρατιωτικών αδειών οδήγησης οχημάτων

Έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ. σχετικά με την Μετατροπή των στρατιωτικών αδειών οδήγησης οχημάτων.

ΘΕΜΑ  :   Μετατροπή Άδειας Ικανότητας Οδήγησης Υπηρεσιακού Οχήματος
ΣΧΕΤ    :   α. Υπ αριθμ. πρωτ. 574/2018 έγγραφο μας.
β. Ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α΄ 216, «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις»)
γ. ΠΔ 51/2012 (ΦΕΚ Α΄ 101, «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011»)
δ. Σχέδιο νόμου  του Υπουργείου Προστασίας  του Πολίτη με τίτλο: «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επίδοσης εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας  από τη διενέργεια επιδόσεως εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»

Σύμφωνα με το αρ.23 του (δ) σχετικού του οποίου η διαβούλευση ολοκληρώθηκε «Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τη δυνατότητα μετατροπής των υπηρεσιακών αδειών ικανότητας οδήγησης σε άδειες αντίστοιχων κατηγοριών από το Πυροσβεστικό Σώμα, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τα αρμόδια Υπουργεία για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης και ως προς τη σχετική νομοθεσία και η παρ.2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Είναι δυνατή η μετατροπή των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα σε αντίστοιχων κατηγοριών αδειών οδήγησης αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών, χωρίς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη μετατροπή των παραπάνω αδειών οδήγησης, εφόσον οι άδειες αυτές έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις άδειες οδήγησης.» Από τα διαλαμβανόμενα διαπιστώνουμε τη βούληση της πολιτείας για την μετατροπή των  υπηρεσιακών αδειών ικανότητας οδήγησης, πλην του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Διαβάστε  LIVE - Κακοκαιρία Μπάρμπαρα (BARBARA) - 6 Φεβρουαρίου 2023

Επανερχόμενοι στο σχετικό (α) έγγραφό μας, το οποίο σας αποστέλλουμε, συνημμένως, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α. Με το αυτό έγγραφό μας, αιτηθήκαμε όπως εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης του άρθρου 16 του σχετικού (β) νόμου, σχετικώς με τη μετατροπή των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδονται από τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων σε αντίστοιχων κατηγοριών αδειών οδήγησης αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών, χωρίς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

β. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφο 5 του (γ) σχετικού, προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και την πολιτική προστασία ή που τελούν υπό τον έλεγχό τους.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα υιοθέτησης της κάτωθι επικαιροποιημένης πρότασής μας και μας γνωρίσετε σχετικώς, προς ενημέρωση των εν ενεργεία στρατιωτικών, η οποία έχει ως εξής: «Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τη δυνατότητα μετατροπής των υπηρεσιακών αδειών ικανότητας οδήγησης σε άδειες αντίστοιχων κατηγοριών από το Πυροσβεστικό Σώμα και τις Ένοπλες Δυνάμεις β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τα αρμόδια Υπουργεία για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης και ως προς τη σχετική νομοθεσία και η παρ.2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Είναι δυνατή η μετατροπή των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και τις Ένοπλες Δυνάμεις σε αντίστοιχων κατηγοριών αδειών οδήγησης αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών, χωρίς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υποδομών και Μεταφορών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη μετατροπή των παραπάνω αδειών οδήγησης, εφόσον οι άδειες αυτές έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις άδειες οδήγησης.».

Διαβάστε  Ο ΥΦΕΘΑ Νικόλαος Χαρδαλιάς στην εκδήλωση του Πολεμικού Ναυτικού για τον εορτασμό του Προστάτη του, Αγίου Νικολάου, στο Μέγαρο Μουσικής

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.