Οπτικοακουστικό Υλικό από τις Εκδηλώσεις στο Πλαίσιο Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου

Φωτογραφίες Στρατιωτικής Παρέλασης

#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item1 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_001_F-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item2 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_002-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item3 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_003-5-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item4 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_004-5-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item5 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_005-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item6 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_006-5-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item7 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_007-5-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item8 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_008-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item9 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_009-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item10 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_010-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item11 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_011-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item12 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_012-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item13 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_013-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item14 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_014-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item15 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_015-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item16 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_016-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item17 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_017-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item18 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_018-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item19 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_019-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item20 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_020-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item21 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_021-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item22 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_022-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item23 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_023-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item24 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_024-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item25 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_025-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item26 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_026-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item27 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_027-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item28 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_028-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item29 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_029-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item30 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_030-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item31 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_031-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item32 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_032-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item33 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_033-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item34 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_034-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item35 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_035-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item36 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_036-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item37 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_037-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item38 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_038-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item39 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_039-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item40 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_040-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item41 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_041-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item42 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_042-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item43 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_043-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item44 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_044-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item45 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_045-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item46 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_046-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item47 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_047-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item48 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_048-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item49 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_049-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item50 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_050-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item51 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_051-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item52 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_052-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item53 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_053-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item54 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_054-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item55 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_055-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item56 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_056-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item57 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_057-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item58 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_058-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item59 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_059-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item60 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_060-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item61 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_061-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item62 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_062-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item63 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_063-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item64 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_064-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item65 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_065-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item66 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_066-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item67 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_067-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item68 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_068-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item69 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_069-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item70 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_070-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item71 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_071-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item72 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_072-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item73 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_073-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item74 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_074-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item75 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_075-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item76 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_076-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item77 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_077-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item78 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_078-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item79 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_079-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item80 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_080-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item81 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_081-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item82 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_082-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item83 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_083-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item84 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_084-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item85 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_085-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item86 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_086-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item87 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_087-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item88 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_088-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item89 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_089-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item90 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_090-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item91 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_091-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item92 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_092-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item93 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_093-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item94 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_094-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item95 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_095-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item96 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_096-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item97 {
background: url(https://geetha.mil.gr/wp-content/uploads/2022/10/28_oct_01_097-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}

 

Διαβάστε  Αποστολή Συνοδείας και Συνεκπαίδευση Ενόπλων Δυνάμεων με Αεροσκάφη B–52 των ΗΠΑ και Μαχητικά Αεροσκάφη Eurofighter Typhoon της Ιταλίας

Παρέλαση Αεροπορικών Επιδείξεων 

 

Μήνυμα Έλληνα Πιλότου

 

Στρατιωτική Παρέλαση

The post Οπτικοακουστικό Υλικό από τις Εκδηλώσεις στο Πλαίσιο Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου appeared first on Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας – Επίσημη Ιστοσελίδα.

ΠΗΓΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.