Π.Ο.Ε.Σ. – Άδεια Πατρότητας


ΘΕΜΑ:   Άδειες Στρατιωτικού Προσωπικού
ΣΧΕΤ.:   α.   Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ Α’ 101 «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.»)
              β.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 942/08.07.2021 έγγραφο μας.
              γ.  Φ.400/25/376324/Σ.5920/25 Ιουλ 22/ΓΕΕΘΑ/Β’ ΚΛ/Β1/ΤΔΘ
Η Ομοσπονδίας μας καλωσορίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την υλοποίηση ενός δίκαιου αιτήματός μας [ως (β) σχετικό] περί τη συμμόρφωση της Υπηρεσίας με το άρθρο 27 του σχετικού (α) νόμου, ως προς την άδεια πατρότητας.
Ευελπιστούμε ότι η εν λόγω επέκταση μιας τόσο σημαντικής πρόνοιας στο πλαίσιο της ισότητας, ιδίως δε σε μια περίοδο που η Πατρίδα μας μειώνεται σε πληθυσμό, θα αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω στήριξη του θεσμού της οικογένειας με πλήθος άλλων αναγκαίων μέτρων, τα οποία έχουμε κατ’ επανάληψη υποδείξει.

Διαβάστε  Π.Ο.Ε.Σ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε. - Οικονομικά (Αποζημίωση Υπηρεσιών Αποτροπής Μεταναστευτικών Ροών)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.