Π.Ο.Ε.Σ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΑΡ. – Δελτία Ταυτότητας Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων


ΘΕΜΑ: Δελτία Ταυτότητας Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων
 ΣΧΕΤ. :   α. Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.»
                    β.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1920/2021 έγγραφό μας
                    γ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1115/2022 έγγραφό μας
                    δ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 78/2024 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΑΡ.
              Κύριοι Υπουργοί.
         Σας αποστέλλουμε συνημμένα το (δ) σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΑΡ.), με το οποίο η Ένωση επαναφέρει το, γνωστό πλέον, πρόβλημα των αναχρονιστικών στρατιωτικών ταυτοτήτων, προκειμένου να μην υφίσταται αποκλεισμός των στρατιωτικών από τις ψηφιακές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ως ταξιδιωτικό έγγραφο αντί διαβατηρίου.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις καθ’ αρμοδιότητα ενέργειές Σας για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος.
      Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 
      Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.   

Διαβάστε  Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV Day) της Άσκησης «ΜΕΔΟΥΣΑ 12»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.