Π.Ο.Ε.Σ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α. – Προσωπικό – Διοικητικά (Αποσπάσεις – Διαθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού)


ΘΕΜΑ:   Προσωπικό – Διοικητικά (Αποσπάσεις – Διαθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού)
ΣΧΕΤ. :   α.   Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)
              β.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 104/2023 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α.
              Κύριε Υπουργέ.
 Για μια ακόμα χρονιά η Ομοσπονδία μας γίνεται αποδέκτης τεκμηριωμένων παραπόνων αναφορικά με τη λειτουργία των Θέρετρων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών, ΚΑΑΥ, ΕΚΕΜΣ, τα οποία προκειμένου να λειτουργούν δημιουργούν συνεχείς ανάγκες αποσπάσεων και διαθέσεων, οι οποίες υλοποιούνται με μοναδικά ουσιαστικά κριτήρια τις υπηρεσιακές ανάγκες και τίποτα περισσότερο.
 Όπως αναφέρει και η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών (ΕΣΠΕΕΔΤΑ)  με το (β) σχετικό έγγραφό της, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα, τα στελέχη των ΕΔ διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι για ένα ακόμα καλοκαίρι αδυνατούν να υλοποιήσουν τους οικογενειακούς τους προγραμματισμούς (πχ επιμέλεια τέκνων, προγραμματισμός διακοπών ή αναψυχής), με αποτέλεσμα να υπάρχει επιβάρυνση τόσο στο οικογενειακό πρόγραμμα, όσο και στο οικονομικό κομμάτι.
 Το ερώτημα, για ποιον λόγο οι σχετιζόμενες Υπηρεσίες δεν καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες τους μέσα από τακτικές μεταθέσεις, παρά καταφεύγουν κάθε χρόνο σε εξεύρεση λύσεων που δίδονται εκ των πραγμάτων εις βάρος άλλων Υπηρεσιών αλλά και των στελεχών, είναι εύλογο και χρήζει απάντησης.
 Θεωρούμε περιττό να αναφέρουμε το πλήθος προβλημάτων που δημιουργούνται, αφού σε αρκετές περιπτώσεις τα αποσπώμενα/διατιθέμενα στελέχη αναγκάζονται να μετακινούνται με ίδια μέσα και έξοδα για μεγάλες αποστάσεις δίχως να δικαιούνται αποζημίωσης, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν εξυπηρετούνται από τα υφιστάμενα δρομολόγια υπηρεσιακών λεωφορείων, εφόσον υφίστανται βεβαίως.
 Σε κάθε περίπτωση η Ομοσπονδία μας θεωρεί ότι το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί μόνο με τακτικές μεταθέσεις προσωπικού, το οποίο θα απασχολείται σε ετήσια βάση με τις συντηρήσεις και την εξυπηρέτηση εν λόγω Υπηρεσιών και ευελπιστούμε ότι φέτος είναι η τελευταία χρονιά που επιλέγεται η κακή λύση των αποσπάσεων και διαθέσεων. Επιπλέον των ανωτέρω, θεωρούμε αυτονόητο ότι η Υπηρεσία πρέπει να εξετάζει όλες τις προϋποθέσεις και να παρέχει κάθε δυνατές διευκολύνσεις προς τους στρατιωτικούς, πόσο μάλλον από την στιγμή που διαταράσσει πλήρως την καθημερινότητά τους.
 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.  
 Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Διαβάστε  Π.Ο.Ε.Σ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. - Επίδομα τοκετού

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.