Π.Ο.Ε.Σ. – Οικονομικά (Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Οικονομικών)


ΘΕΜΑ:   Οικονομικά (Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Οικονομικών)
ΣΧΕΤ.:   α.   Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο»)
              β.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1007/2022 έγγραφό μας
              γ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 502/2023 έγγραφό μας
              δ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 996/2023 έγγραφό μας
              ε.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 032/2023 έγγραφό ΕΣΠΕΕΝΠΑ
              στ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 035/2023 έγγραφό ΕΣΠΕΕΝΠΑ
              ζ.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 054/2023 έγγραφό ΕΣΠΕΕΝΠΑ
              η.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 057/2023 έγγραφό ΕΣΠΕΕΝΠΑ
              θ.   Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας»
              Κύριοι Υπουργοί.
Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στρατιωτικοί ουδέποτε ήταν πλουσιοπάροχα αμειβόμενοι. Ωστόσο, είχαν τη δυνατότητα να διαβιούν, αν και με δυσκολίες, τουλάχιστον αξιοπρεπώς. Τα τελευταία χρόνια οι συνθήκες διαβίωσής τους έχουν επιδεινωθεί και ουδείς μπορεί να το αμφισβητήσει.
Το 2013 η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (ΕΣΠΕΑ) ως το πρώτο ιστορικά συνδικαλιστικό σωματείο στρατιωτικών της χώρας, έλαβε απόφαση σε Γενική της Συνέλευση να προσφύγει στο ΣτΕ κατά των υπερβολικών περικοπών που προέβλεπαν συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4093/2012, βάσει των οποίων οι στρατιωτικοί αντιμετωπίζονταν κατ’ εξαίρεση δυσμενέστερα σε σχέση με όλη την υπόλοιπη κοινωνία. Η προσφυγή διευρύνθηκε με περαιτέρω συμμετοχές για να διαφανεί η γενικευμένη αγανάκτηση. Τα δίκαια και λογικά αιτήματά μας εξετάστηκαν ενδελεχώς και οδήγησαν στην ιστορική δικαίωση (απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 2193/2014, τα περιβόητα «αναδρομικά»).
 Επιπλέον όμως, το ΣτΕ αναγνώρισε για πρώτη φορά στα χρονικά ότι οι στρατιωτικοί ανήκουν στο χαμηλόμισθο προσωπικό του Δημοσίου, καθώς και ότι οι μειώσεις που είχαν συντελεστεί στο εισόδημά τους δεν τους διασφάλιζαν πλέον την αξιοπρεπή διαβίωση. Η συνέχεια έκτοτε γνωστή: η Πολιτεία απέφυγε επιμελώς να συμμορφωθεί πλήρως, αφού αρχικώς κατέβαλε σε 36 ισόποσες δόσεις μόνο το ήμισυ των οφειλών, γεγονός που προκάλεσε και δεύτερη, επίσης επιτυχή, προσφυγή στο ΣτΕ, από την Ομοσπονδία μας αυτή τη φορά. Οι δε στρατιωτικοί, ως θιγόμενοι, εξαναγκάστηκαν να καταφεύγουν στα Δικαστήρια για να διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους, μέχρι τα Χριστούγεννα του 2018 οπότε και έγινε η εφάπαξ επιστροφή του υπολοίπου ποσού, σχεδόν πέντε (5) χρόνια μετά την έκδοση της απόφασης.
 Εντωμεταξύ από το 2017 το μισθολόγιο άλλαξε. Την εποχή εκείνη, (κάτι που έχει ξεχαστεί από πολλούς) υπήρχε η ανάγκη να περισωθεί το εισόδημα των στρατιωτικών, αποτρέποντας τυχόν νέες προσπάθειες άδικων περικοπών. Παρά τα πολλά προβλήματα που παρέμειναν (όπως η αδυναμία να δοθούν αυξήσεις), το νέο μισθολόγιο πέτυχε να ενσωματώσει όλα τα κύρια χαρακτηριστικά του προηγούμενου σε μια ορθολογική μορφή παύοντας να είναι επιδοματικής φύσης και με πλήθος οικονομοτεχνικών τεχνασμάτων. Δυστυχώς όμως, το γεγονός ότι οι στρατιωτικοί αντιμετωπίζουν διαχρονικά την απαξίωση και την αδιαφορία της Πολιτείας, οδήγησε στην επιδείνωση των δομικών προβλημάτων του νέου μισθολογίου, επί του οποίου θα μπορούσαν απλώς να γίνουν στοχευμένες διορθωτικές ενέργειες (πχ επαναφορά αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή αύξηση υφιστάμενων επιδομάτων). Αντί γι’ αυτό, έχει προαναγγελθεί νέο μισθολόγιο.
 Καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν αναδειχθεί πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα που έχουν προκύψει μετά από «παροχές» της Πολιτείας προς τους στρατιωτικούς [ιδέτε σχετικά (ε) έως (η), τα οποία σας αποστέλλονται συνημμένα]. Πλέον δεν υφίσταται καμία αμφιβολία ότι η οικονομική δυσπραγία στην οποίαν έχουν περιέλθει οι στρατιωτικοί δεν προέκυψε μονομιάς αλλά αποτέλεσε προϊόν μεθοδικά στοχευμένων ενεργειών. Ενώπιον τέτοιων «παροχών» (που έχουν ονομαστεί «αυξήσεις») και υλοποίησης προαναγγελιών (επικείμενο μισθολόγιο) είμαστε αντιμέτωποι και σήμερα. Το παρόν έγγραφο χωρίζεται σε δύο τμήματα: το πρώτο αποδεικνύει τι έχει συμβεί ιδίως κατά το τελευταίο διάστημα κα το δεύτερο αφορά το σχολιασμό του (θ) σχετικού σχεδίου νόμου.
 Πριν προχωρήσουμε, οφείλουμε να προβούμε σε μερικές ακόμα υπενθυμίσεις:
 

Κατ’ αρχάς, ότι η αγοραστική δύναμη των στρατιωτικών βρίσκεται σε επίπεδα 1999 (επί δραχμών) [ιδέτε σχετικό (β), το οποίο σας αποστέλλεται συνημμένα], όταν την ίδια στιγμή το Κράτος έχει βρει ασφαλείς τρόπους να μην παρέχει καν το δικαίωμα δικαστικής διεκδίκησης επί των οφειλών του (οι οποίες παραγράφονται μετά τη διετία).
Ταυτόχρονα, με πλήθος «παροχών» και μερική επίλυση εκκρεμοτήτων (δημοσίευση ΚΥΑ για την αποζημίωση νυκτερινής εργασίας κλπ) διά των οποίων επιβάλλονται πολύ σοβαρές περικοπές σε δεδουλευμένες ώρες και δικαιούχους, έχει εφευρεθεί ένας νέος, καθ’ όλα σύννομος τρόπος περαιτέρω περικοπής του καθαρού εισοδήματος.
Την ίδια στιγμή η έλλειψη πόρων οδηγεί σε περαιτέρω παραπομπή των υποχρεώσεων στις Καλένδες (πχ μισθολογικά κλιμάκια Αξιωματικών ΕΜΘ), όταν παράλληλα έχει ξεκαθαριστεί ότι για να προσληφθεί νέο προσωπικό πρέπει να απολυθεί άλλο.
Και βεβαίως, το υπέρτατο και απολύτως νόμιμο μέτρο: σταδιακή ενσωμάτωση κάθε αποζημίωσης (για εκτέλεση υπηρεσίας) στο εισόδημα, ώστε να απορροφάται την επόμενη χρονιά από την Εφορία και τις λοιπές κρατήσεις.

 Ακολούθως θα παραθέσουμε σε έναν συνοπτικό συγκεντρωτικό πίνακα με αριθμούς τον όλεθρο τον οποίον έχουν υποστεί οι στρατιωτικοί, κυρίως μέσα από τα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα του Πολεμικού Ναυτικού (που όμως αφορούν συνολικά τις Ελληνίδες και τους Έλληνες στρατιωτικούς):
 
Είδος
Αποζημίωσης


Μικτά
[μία (1) μέρα]


Κρατήσεις


Καθαρά


Ποσοστό κρατήσεων


Παρατηρήσεις
Αποζημίωση νυκτερινής απασχόλησης κατά την εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών


13,85 €


5,94 €.


7,91 €.


43%


Καταβάλλεται μόνο το 35 έως 62% των εκτελούμενων υπηρεσιών (ανάλογα με των αριθμό), ενώ διεκόπη σιωπηρά η καταβολή της αποζημίωσης 9,79 € (μικτά)/8,90 € (καθαρά) για εκτέλεση υπηρεσίας σε αργία.
Προσμετράται στο εισόδημα: πρόκειται για εκτέλεση υπηρεσίας άρα θα έπρεπε να φορολογείται αυτοτελώς. Αύξηση κρατήσεων από 10% σε 43% (+33%)
«Προσαύξηση» στο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας άρθ.127 ν.4472/2017 (άρθρο 1, παρα.2α)


20 €


8 €


12 €


35-40%


Η προηγούμενη αποζημίωση της πλεύσιμης (εκτέλεση υπηρεσίας), που τελικώς διατηρήθηκε, αποζημιώνει 19,57 € μικτά, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 10% και δίνει καθαρά 17,61 € (μείωση καθαρού ποσού κατά 5,61 €/μέρα)
Προσμετράται στο εισόδημα: αύξηση κρατήσεων από 10% σε 35-40% (έως +30%)
«Προσαύξηση» στο επίδομα  ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας άρθ.127 ν.4472/2017 (άρθρο 1, παρα.2β)


60


24 €


36 €


35-40%


Η προηγούμενη αποζημίωση οριζόταν με βάσει τα ισχύοντα περί αποζημιώσεων εξωτερικού. Η πλεύσιμη ανερχόταν σε 60 € μικτά.
Προσμετράται στο εισόδημα:  αύξηση κρατήσεων από 10% σε 35-40% (έως +30%). Λόγω αλλαγής στη φορολογική κλίμακα, οι κρατήσεις αυξάνονται επιπλέον (δυνητικά έως και 2 κλίμακες, ήτοι πρόσθετη επιβάρυνση έως 2.800 € κατ’ έτος).
«Προσαύξηση» στο επίδομα   ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας άρθ.127 ν.4472/2017 (άρθρο 1, παρα.3α)


60


24 €


36 €


35-40%


Η προηγούμενη αποζημίωση για εκτέλεση υπηρεσίας, αποζημίωνε 19,57 € μικτά, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 10% και δίνει καθαρά 17,61 € (αύξηση 18,39 €)
Προσμετράται στο εισόδημα:  αύξηση κρατήσεων από 10% σε 35-40% (έως +30%). Λόγω αλλαγής στη φορολογική κλίμακα, οι κρατήσεις αυξάνονται επιπλέον (δυνητικά έως και 2 κλίμακες, ήτοι πρόσθετη επιβάρυνση έως 2.800 € κατ’ έτος).
«Προσαύξηση» στο επίδομα  ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας άρθ.127 ν.4472/2017 (άρθρο 1, παρα.3β)


100


40 €


60 €


35-40%


Η προηγούμενη αποζημίωση οριζόταν με βάσει τα ισχύοντα περί αποζημιώσεων εξωτερικού. Η πλεύσιμη ανερχόταν σε 60 € μικτά.
Προσμετράται στο εισόδημα:  αύξηση κρατήσεων από 10% σε 35-40% (έως +30%). Λόγω αλλαγής στη φορολογική κλίμακα, οι κρατήσεις αυξάνονται επιπλέον (δυνητικά έως και 2 κλίμακες, ήτοι πρόσθετη επιβάρυνση έως 2.800 € κατ’ έτος).
 
Από τον ανωτέρω συνοπτικό πίνακα προκύπτουν πολύ σοβαρά συμπεράσματα. Κατ’ αρχάς οι κρατήσεις έχουν σχεδόν τετραπλασιαστεί, ενώ λόγω της ενσωμάτωσης αποζημιώσεων στο εισόδημα, υφίστανται προϋποθέσεις για ακόμα μεγαλύτερη φορολόγηση. Επίσης, την ίδια στιγμή λαμβάνουν χώρα αυθαίρετες περικοπές (τόσο στα «νυκτερινά», όσο και στην καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας) και, βεβαίως, όπως έχουμε αναδείξει κατ’ επανάληψη, σημαντικό μέρος της παρεχόμενης εργασίας δεν αποζημιώνεται με διάφορες αιτιάσεις.
Μαζί με όλα τα παραπάνω οφείλουμε να  θυμηθούμε πρόσθετες ενέργειες εις βάρος των μισθολογίων του Δημοσίου, όπως:
 

Η (σε πρώτη φάση) υποβάθμιση των δώρων εορτών και αδείας σε επιδόματα δώρων και εορτών και εν συνεχεία η κατάργησή τους, σε αντίθεση με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
Η κατάργηση της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που κατατρώει έμμεσα το εισόδημα.

Επιπλέον όσων αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής, πρέπει να συνυπολογιστούν ενέργειες διακριτής αντιμετώπισης ειδικά εις βάρος των στρατιωτικών και συγκεκριμένα:
 

Η εξαίρεση από την εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 600 € (που δόθηκε μόνο στα Σώματα Ασφαλείας, την στιγμή που οι στρατιωτικοί κρίθηκαν άξιοι να λάβουν μόνο 150 € με τη μορφή ημερών εκτέλεσης υπηρεσίας).
Η μη επικαιροποίηση σε ρεαλιστική βάση της ημερήσιας αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας (και βεβαίως όχι υπό τους καταχρηστικούς όρους του ν.4336/2015).
Το άρθρο 127 του (α) σχετικού προέβλεπε την καταβολή του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μέχρι την έναρξη καταβολής της αποζημίωσης νυκτερινής απασχόλησης. Εντούτοις, η εν λόγω αποζημίωση ξεκίνησε να καταβάλλεται από 1-Ιαν-23 (δίχως αναδρομικότητα) ενώ το προαναφερθέν επίδομα έχει παύσει από το 2017.
Η μη αποζημίωση για πλήθος αλλότριων εργασιών (πχ παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης, όπως ο εκχιονισμός της Αττικής Οδού).
Η θεσμοθέτηση της απλήρωτης εργασίας με το πρόσχημα της δήθεν εργασίας άνευ ωραρίου και η διαρκής ελαστικοποίηση του 8ώρου.
Η θεσμοθέτηση αδικιών με δημιουργία εσωτερικού κοινωνικού αυτοματισμού λόγω «έλλειψης πόρων» (πχ το επίδομα που είχε προαναγγελθεί από τον κ. Πρωθυπουργό για το Στόλο, διευρύνθηκε σε γενικό επίδομα για να προστεθούν νέοι δικαιούχοι, αντί να υπάρχουν ξεχωριστές ειδικές νέες θεσμοθετήσεις επιδομάτων ανάλογα με κάθε περίπτωση). Δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι μόνο το ΥΠΕΘΑ είχε δυσχέρεια εξασφάλισης αναγκαίων πόρων για το προσωπικό (πχ για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας τα αρμόδια Υπουργεία δεν φαίνεται να αντιμετώπισαν ποτέ ιδιαίτερα προβλήματα στην εξασφάλιση πόρων, ως έχουμε αναδείξει).

 Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, το (θ) σχετικό σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση διατείνεται ότι φέρνει «αυξήσεις» για τους στρατιωτικούς (άρθρα 20, 21, 22, 24, 25), κάτι που αμφισβητούμε ότι είναι έτσι. Ας εξετάσουμε τι είδους «αυξήσεις» είναι αυτές με μερικά ενδεικτικά παρεμφερή παραδείγματα:
        α.   Σύμφωνα με τους πίνακες του ΥΠΟΙΚ, αθροιστικά οι αυξήσεις (μικτές) διαφαίνεται ότι κυμαίνονται μεσοσταθμικά (κατά προσέγγιση) περί το 5%.
        β.   Από το σύνολο των αυξήσεων που φέρονται να λαμβάνουν οι στρατιωτικοί, μεσοσταθμικά περί το 50-60% θα το λάβουν όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου. Άρα τους στρατιωτικούς αφορούν μόνο τα άρθρα 24-25.
        γ.   Η αδικία στην περίπτωση των οριζόντιων μέτρων είναι ότι στελέχη που θα λάβουν τα ίδια ποσά μικτά, όσο ανεβαίνουμε σε βαθμό θα λαμβάνουν χαμηλότερα ποσά καθαρά: πχ έγγαμος Λοχίας (ΕΠΟΠ) με 2 παιδιά, έγγαμος Υπολοχαγός (ΑΣΣΥ) με  2 παιδιά και έγγαμος Συνταγματάρχης (ΑΣΕΙ) με 2 παιδιά που λαμβάνει και επίδομα θέσης ευθύνης θα δουν ότι ο πρώτος (Λοχίας) θα λάβει περισσότερα καθαρά χρήματα από τους άλλους δύο, λόγω του συνολικού εισοδήματος καθενός. Εξ αυτού αποδεικνύεται ότι η εξαγγελία έπρεπε να είναι η βάση για αυξήσεις που να μεταβάλλονται κλιμακωτά.
        δ.   Την ίδια στιγμή, αν συγκρίνουμε τις «αυξήσεις» που δίδονται στους στρατιωτικούς, σε σχέση με το υπόλοιπο Δημόσιο, θα διαπιστώσουμε την απόλυτη απαξίωση. Ενδεικτικά αναφέρονται τα (μέχρι σήμερα) εξής παραδείγματα:

Αντισυνταγματάρχης Διοικητής Μονάδας (συμπεριλαμβανομένων κυβερνητών πολεμικών πλοίων) λαμβάνει ως επίδομα θέσης ευθύνης 40 €
Προϊστάμενος νηπιαγωγείου λαμβάνει αντίστοιχο επίδομα 165 € [σχεδόν όσα ένας Ταξίαρχος (170 €)].
Διευθυντής δημοτικού σχολείου λαμβάνει αντίστοιχο επίδομα 250 €, όσα και ένας Αντιστράτηγος.
Τμηματάρχης σε δημόσια υπηρεσία λαμβάνει 280 €.
Διευθυντής λυκείου λαμβάνει αντίστοιχο επίδομα 330 €.
Αρχηγός Α.Τ.Α. λαμβάνει επίδομα θέσης ευθύνης 350 €.
Βαθμοί κάτω του Ταγματάρχη που ασκούν ακριβώς τα ίδια καθήκοντα θέσεων ευθύνης με βαθμούς άνω του Ταγματάρχη, λαμβάνουν 0,00 € (ολογράφως μηδέν ευρώ).

 
Εξυπακούεται ότι τα επιδόματα ευθύνης των προϊσταμένων, διευθυντών, τμηματαρχών και λοιπών θέσεων του Δημοσίου είναι τα σωστά, σε αντίθεση με τα αντίστοιχα των ΕΔ που βρίσκονται εξ αρχής στη λάθος κατεύθυνση και χρήζουν διορθωτικών ενεργειών.
        ε.    Διαφημίζεται ως ελαφρυντικό μέτρο η επέκταση του αφορολόγητου για τα παιδιά αντί να καταργηθεί το μέτρο-όνειδος της φορολόγησής τους στο πλαίσιο ενεργειών στήριξης της οικογένειας, ωσάν να είναι πρόκειται για είδη πολυτελείας.
        στ.  Για το μήνα Ιούνιο 2023 ο συνολικός πληθωρισμός έχει δημοσιευθεί ότι ανήλθε στο 2,7%, παρουσιαζόμενος ότι ακολούθησε μια «σταθερά πτωτική πορεία», το οποίο αφήνουμε στην κρίση του καθενός. Εντούτοις, ενδεικτικά τα τρόφιμα για τον ίδιο μήνα είχαν πληθωρισμό 11,7%. Την ίδια στιγμή, αν και στην ενέργεια παρουσιάζεται (πάντα για τον ίδιο μήνα) πτώση του πληθωρισμού κατά 5,6% (το οποίο επίσης αφήνουμε στην κρίση του καθενός), το σύνολο των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, ή την παροχή υπηρεσιών αυξήθηκε (άνω του 5%).
Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι οι «αυξήσεις» που δίνονται στους στρατιωτικούς είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα μη γενόμενες. Ακόμα σοβαρότερα, παρουσιάζονται ως «αύξηση» χρήματα που είναι δικά μας, δεδουλευμένα μας, που έπρεπε να μας έχουν καταβληθεί και δεν συμβαίνει, που μας έχουν περικοπεί. Δεν είναι αυξήσεις. Την στιγμή που παρατείνεται η χορήγηση διαφόρων οικονομικών ενισχύσεων με εισοδηματικά κριτήρια όπως το market pass (από τα οποία μεγάλο μέρος των στρατιωτικών αποκλείεται!), άρα αναγνωρίζεται ότι υπάρχει οικονομική δυσπραγία, αντί να αναληφθούν τα σωστά μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, για μια ακόμα φορά θεσμοθετείται κάτι που ούτε καν ως φιλοδώρημα δεν ευσταθεί. Δυστυχώς, όμως, η συνέχεια είναι πολύ χειρότερη.
Όπως προαναφέραμε ότι έχει ήδη αναδειχθεί για την περίπτωση του ΠΝ και πλέον δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, όσες «παροχές» δόθηκαν κατά το τελευταίο διάστημα στους στρατιωτικούς έχουν ενσωματωθεί στο εισόδημα, ενώ πρόκειται ξεκάθαρα για εκτέλεση υπηρεσίας που θα έπρεπε να φορολογείται αυτοτελώς (όπως δηλαδή ίσχυε μέχρι πρότινος). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται το εισόδημα με τρόπο τέτοιο που να δύναται να επιφέρει με ευκολία αλλαγή ακόμα και για δύο φορολογικές κλίμακες, με όσα αυτό συνεπάγεται.
Ενδεικτικά, για στρατιωτικό που θα λάβει «αύξηση» επιπέδου 135 €/μήνα, στο έτος συνεπάγεται επιπλέον 1.620 € στο εισόδημα (αυτονόητα). Την ίδιαν στιγμή όμως, εάν συνυπολογιστούν οι αποζημιώσεις για εκτέλεση υπηρεσίας («προσαύξηση» στο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, νυκτερινή απασχόληση κλπ) συνειδητοποιούμε ότι η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν δίνει, αλλά έχει υπολογίσει πολύ λεπτομερώς πως θα πάρει πίσω ακόμα περισσότερα. Απλώς αυτό θα γίνει ένα χρόνο μετά, με τη φορολογική δήλωση, όταν καθ’ όλο το ενδιάμεσο διάστημα θα υπάρχει αύξηση στο φόρο προκειμένου η εκκαθάριση να φανεί μικρότερη από αυτήν που πραγματικά θα είναι. Κάτι που ήδη συμβαίνει στο προσωπικό του Στόλου και έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ξεκάθαρα ότι όλη η φιλοσοφία του (θ) σχετικού σχεδίου νόμου κινείται εντελώς προς τη λάθος κατεύθυνση. Ο αυξανόμενος αριθμός των παραιτήσεων (που, δυστυχώς, δεν αναμένουμε να μείνει μόνο εντός του ΠΝ), αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα.
Κατόπιν των ανωτέρω και θεωρώντας ότι οι προθέσεις της Κυβέρνησης να δώσει αυξήσεις είναι ειλικρινείς, άρα δέον να αποδειχθούν και με πραγματικά έργα στήριξης του εισοδήματος, παρακαλούμε για την ενσωμάτωση στο υπόψιν σχέδιο νόμου πρόσθετων μέτρων με βάση τα πραγματικά προβλήματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 

Την αποκατάσταση όλων των αποζημιώσεων κάθε είδους σε ρεαλιστικά επίπεδα (για το σύνολο των δικαιούχων και για το σύνολο των δεδουλευμένων παροχών).
Τη διόρθωση της αδικίας της μετατροπής των αποζημιώσεων για εκτέλεση υπηρεσίας σε εισόδημα με την επαναφορά τους στο προγενέστερο καθεστώς αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας.
Την επαναφορά της ετήσιας αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.
Τη θεσμοθέτηση της υπερωριακής εργασίας και την αποζημίωση αυτής στα πρότυπα του Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των 8ώρων κατά την εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών).
Την επαναφορά των δώρων εορτών και αδείας δίχως εισοδηματικά κριτήρια.
Την πλήρη εξαίρεση των παιδιών από τα φορολογικά τεκμήρια. Τα παιδιά είναι το μέλλον της Πατρίδας μας, όχι αντικείμενα.
Τη διόρθωση της κατάπτυστης ΚΥΑ για την αποζημίωση της νυκτερινής απασχόλησης με αναγνώριση του συνόλου των δεδουλευμένων ωρών και του συνόλου των δικαιούχων.
Τη γενικότερη διόρθωση του υφιστάμενου μισθολογίου με στοχευμένες ενέργειες (όπως για το μείζον πρόβλημα των μισθολογικών κλιμακίων των Αξιωματικών ΕΜΘ).
Τη θέσπιση καταλλήλων επιδομάτων και αποζημιώσεων για κάθε εκτελεσθείσα διατεταγμένη υπηρεσία των ΕΔ (πχ προσαύξηση επιδόματος θέσεως με βάση την πραγματική άσκηση των καθηκόντων και διεύρυνση σε όλους τους βαθμούς, περίπολα στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης κλπ).
Την πλήρη αποζημίωση κάθε παροχής υπηρεσιών εκ μέρους των στρατιωτικών, επαυξημένη δε στις ειδικές περιπτώσεις έναντι τρίτων (πχ στο πλαίσιο Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης).
Τη διασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης των στρατιωτικών σε σχέση με τα Σώματα Ασφαλείας (υπενθυμίζουμε τη διακριτή αντιμετώπιση στο ζήτημα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 600 € τα περασμένα Χριστούγεννα).
Την εναρμόνιση του υφιστάμενου πλαισίου για την καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου σύμφωνα με τα ισχύοντα στο ευρύτερο Δημόσιο (διεύρυνση περιοχών).
Την άρση κάθε προσφυγής του Κράτους κατά δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν τους στρατιωτικούς έναντι μη συμμόρφωσης της Διοίκησης με νόμους που η ίδια έχει ψηφίσει [ιδέτε σχετικό (δ)] και τη διασφάλιση αναδρομικότητας.
Τη διευθέτηση του ζητήματος της αναδρομικής οικονομικής αποζημίωσης των ανεμβολίαστων στρατιωτικών που έχουν επιστρέψει στην εργασία τους.
Την επιστροφή των διπλών ασφαλιστικών εισφορών 2% προς τους δικαιούχους προελεύσεως ΕΜΘ.
Την επαναφορά της αποζημίωσης της πλεύσιμης ημέρας για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων όπως προβλέπει ο νομοθέτης, πέραν της «προσαύξησης» στο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας.
Την επίλυση αδικιών σε επιδόματα εντός ΕΔ (πχ στις ανισότητες ανάμεσα σε βατραχανθρώπους και αλεξιπτωτιστές).
Την οικονομική υποστήριξη των στρατιωτικών στο θέμα της εξεύρεσης κατοικίας, λαμβάνοντας υπόψιν την υποχρεωτική μετακίνηση των οικογενειών.
Την εξομοίωση του μισθού των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών με τους μισθούς σπουδαστών στις Σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας.
Την ενσωμάτωση των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στους δικαιούχους των επιδομάτων και λοιπών αποζημιώσεων.

Επιπλέον των ανωτέρω και με δεδομένο ότι βρισκόμαστε εν όψει νέου μισθολογίου, για το οποίο εμμένουμε στη θέση μας ότι θα κινηθεί στη φιλοσοφία των «περικοπών μέριμνας» μέσα από ονομαστικές αυξήσεις που θα φέρουν άμεσες και έμμεσες μειώσεις, θα υπενθυμίζουμε ότι οι προκάτοχοί σας έχουν ξεκαθαρίσει το «δεν υπάρχουν λεφτά για τους στρατιωτικούς» με κάθε πιθανό τρόπο [ιδέτε σχετικό (γ) το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως].
Κατόπιν τούτου θεωρούμε ότι το ερώτημα κατά πόσον υφίστανται όντως αυξήσεις ή όχι, απαντάται από τα γεγονότα. Οι «αυξήσεις» είναι ένα ελάχιστο μέρος από τα χρωστούμενα. Για την ακρίβεια είναι τόσο μικρό μέρος που δεν μπορεί καν να εκληφθεί ως «έναντι». Ακόμα σοβαρότερα, όλες οι ενδείξεις υποδηλώνουν ότι έρχεται οικονομικός αρμαγεδδών εις βάρος των στρατιωτικών και η Ομοσπονδία μας δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι θα σταθεί απέναντι, όπως κάνει με συνέπεια όλα τα χρόνια.
 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
 Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.   

Διαβάστε  Π.Ο.Ε.Σ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. - Μετακίνηση Στελεχών με Λεωφορεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.