Π.Ο.Ε.Σ. προς Α/ΓΕΣ – Οργάνωση και Λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών Στρατού Ξηράς


ΘΕΜΑ:     Οργάνωση και Λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών Στρατού Ξηράς
ΣΧΕΤ.:     α.     ΠαΔ 4-52/2020/ΓΕΣ/ΔΥΓ/1
                β.     Ν. 4704/2020 (Α΄ 133/14.07.2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.»)
        Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ.
Σύμφωνα με το άρθρο 34 του (β) σχετικού, η φοίτηση όσων νηπίων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών, είναι υποχρεωτική σε όλη τη Χώρα. Για τα νήπια που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών, γίνεται υποχρεωτική σταδιακά, από το σχολικό έτος 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση εντός τριετίας.
 Η ανωτέρω νομοθετική παρέμβαση απομείωσε αισθητά τα νήπια που δικαιούνται φιλοξενίας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Στρατού Ξηράς, με αποτέλεσμα να προκύπτει αριθμός κενών θέσεων.
Σύμφωνα με την παράγραφο 5ε του (α) σχετικού, οι εν λόγω  κενές θέσεις δύναται να καλυφθούν από παιδιά των οποίων ο ένας γονέας εργάζεται. Οι δε εγγραφές τους πραγματοποιούνται το δεύτερο 15νθήμερο του Ιανουαρίου κάθε σχολικού έτους.
 Κατόπιν των παραπάνω και θεωρώντας ότι η εγγραφή των ως άνω παιδιών δύναται να επισπευσθεί πολύ νωρίτερα, προτείνουμε όπως αυτή πραγματοποιείται στο δεύτερο 15νθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου, οπότε και έχει ξεκαθαρίσει ο αριθμός των κενών θέσεων που προκύπτουν. Προς τούτο, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα τροποποίησης του (α) σχετικού και συγκεκριμένα την παράγραφο 5ε αυτού, όπως παρακάτω: «ε. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, που προκύπτουν μετά την πλήρη ικανοποίηση των αιτήσεων όλων των κατηγοριών, αυτές δύναται να καλύπτονται από παιδιά των οποίων ο ένας γονέας εργάζεται, κατά σειρά προτεραιότητας και ανάλογα με τον αριθμό των μορίων. Οι εγγραφές των νηπίων για κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων, πραγματοποιούνται το δεύτερο 15νθήμερο του Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ορίσει ο Σχηματισμός, εφόσον:…»    
Με σεβασμό

Διαβάστε  Π.Ο.Ε.Σ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΘ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.