Π.Ο.Ε.Σ. προς ΥΕΘΑ – Αποκατάσταση Αποφοίτων ΑΣΣΥ


ΘΕΜΑ:   Εξέλιξη και Ιεραρχία (Αποκατάσταση Αποφοίτων ΑΣΣΥ)
ΣΧΕΤ. :   α.   Ν.2439/1996 (ΦΕΚ Α΄ 219, «Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματι-κών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»)
              β.   Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων-Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)
              γ.   Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων  Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)
              δ.   Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 298/2019 έγγραφό μας
              ε.    Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 388/2019 έγγραφό μας
              στ.  Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1819/2020 έγγραφό μας
              ζ.    Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 176/2022 Συντονιστικού Συμβουλίου Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ
 
        Κύριε Υπουργέ.
      Η Ομοσπονδία μας έχει φέρει κατ’ επανάληψη στο φως προβλήματα και δυσλειτουργίες σε θέματα εξέλιξης και ιεραρχίας που αφορούν πολλούς συναδέλφους. Ένα εξ αυτών αφορά το άρθρο 32 του (γ) σχετικού νόμου, το οποίο στην προσπάθειά του να επιλύσει κάποιες αδικίες, τελικώς δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερες.
      Με το παρόν έγγραφό μας, στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας που έχουμε με τους Συλλόγους Αποφοίτων ΑΣΣΥ και με αφορμή το επικείμενο νομοσχέδιο που έχετε προαναγγείλει ότι θα έρθει προς ψήφιση, σας μεταφέρουμε αυτούσια την οργή και την αγανάκτηση των θιγόμενων συναδέλφων μας, όπως μας γνωστοποιήθηκε με τη (ζ) σχετική επιστολή, την οποίαν σας αποστέλλουμε προκειμένου να τη συνεκτιμήσετε.
      Θεωρούμε ότι η επίλυση και αυτού του προβλήματος μόνο οφέλη μπορεί να επιφέρει στις ΕΔ και δεν υπάρχει λόγος να μείνει εκτός ή να συμψηφιστεί με άλλες ευεργετικές τροπολογίες, όπως η αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν.4494/2017 που προορίζεται να επιλύσει άλλες αδικίες. Είναι προφανές ότι μια τέτοια παράλειψη/ενέργεια θα εντείνει τη δυσαρέσκεια και την αγανάκτηση που ήδη έχει δημιουργηθεί σε μεγάλο μέρος συναδέλφων μας, κάτι που εξάλλου φαίνεται και από τη σκληρή φρασεολογία που χρησιμοποιούν. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τέτοιου είδους σταδιοδρομικής φύσεως προβλήματα μπορούν να επιλυθούν συνολικά.
      Κατόπιν των ανωτέρω και για τη συνολική επίλυση συναφών ζητημάτων, επανερχόμαστε στην πάγια θέση μας, η αρχαιότητα να καθορίζεται από τον χρόνο κτήσης του βαθμού και μόνο, λύση που δύναται να επιλυθεί στο επικείμενο νομοσχέδιο μέριμνας με τις κάτωθι νομοθετικές παρεμβάσεις:
«Οι προερχόμενοι εν ενεργεία Αξιωματικοί από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν.2439/1996 (Α΄ 219), κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελαχίστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους Αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντιστοίχων αποδοχών».
«Στο άρθρο 36 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), η παράγραφος 13Α αντικαθίσταται ως εξής: «13Α. Πέραν των καθοριζομένων στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 13, οι  Αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγράφου β΄ του άρθρου 2 είναι και νεότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΣΥ.»
      Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
      Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη  του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Διαβάστε  Π.Ο.Ε.Σ. προς Πρόεδρο της Κυβέρνησης - Αρκετά με τον εμπαιγμό. Η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει εμπράκτως την προσφορά των ΕΔ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.