Π.Ο.Ε.Σ. – Προστασία του Συνδικαλιστικού Κινήματος


ΘΕΜΑ:   Προστασία του Συνδικαλιστικού Κινήματος
ΣΧΕΤ  :   α.   Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1003/07.6.2022 έγγραφό μας
              β.   Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7017/4/137/21.6.2022/Β’Δνση Αστυνομίας Δωδ/σου
              Κύριε Ταξίαρχε.
      Με ιδιαίτερο προβληματισμό λάβαμε το (β) σχετικό έγγραφό σας, με το οποίο απαντήσατε στα ερωτήματα που θέσαμε με το (α) όμοιο και, δυστυχώς, αντί να αποσαφηνίσετε όσα έλαβαν χώρα στη γενική συνέλευση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κω (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΩ), που διενεργήθηκε την 05.6.2022 σε αίθουσα του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου (ΕΒΕΔ) και ενεπλάκησαν πέντε (5) αστυνομικά όργανα του ΑΤ Κω, αναφέρατε γεγονότα που γεννούν νέα ερωτήματα και θολώνουν έτι περαιτέρω τις ενέργειες ακόμη και της ίδιας της Υπηρεσίας της οποίας προΐσταστε.
      Κατ’ αρχάς, επιβεβαιώσατε πλήρως την παρουσία των πέντε (5) αστυνομικών οργάνων στη γενική συνέλευση της ανωτέρω συνδικαλιστικής ένωσης εν ενεργεία στρατιωτικών, ήτοι:

του υποδιοικητή του Α.Τ. Κω (σε γενόμενη ερώτηση συστήθηκε ως ο Διοικητής του Α.Τ. Κω, φέρων πολιτική περιβολή),
δύο (2) αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. [να σημειωθεί ότι δεν υπήρχαν σταθμευμένα στην ευρύτερη περιοχή δίκυκλα της ΕΛ.ΑΣ., παρά ένα (1) περιπολικό αυτοκίνητο όχημα],
δύο (2) αστυνομικών του Τ.Α. Κω (ένας εκ των οποίων έφερε πολιτική περιβολή).

      Το εντυπωσιακό είναι ότι, η παρουσία των αστυνομικών οργάνων φέρεται να απαιτήθηκε προκαταβολικά, δηλαδή για να μη δημιουργηθούν εντάσεις σε γενική συνέλευση (και όχι εκδήλωση, ως εσφαλμένα ονομάζετε) συνδικαλιστικού σωματείου εν ενεργεία στρατιωτικών, για την οποίαν αυτά απασχολήθηκαν, ημέρα Κυριακή για περισσότερες από δυόμιση (2 ½) ώρες.
      Ωστόσο, προφανώς θέλοντας να δικαιολογήσετε την παρουσία των οργάνων αυτών, μεταξύ των άλλων, μας γνωρίσατε ότι:

η Υπηρεσία σας προ της πραγματοποίησης της συνέλευσης υπήρξε αποδέκτης πληροφοριών για ενδεχόμενη δημιουργία εντάσεων, κατά το χρόνο πραγματοποίησης της ως άνω εκδήλωσης,
έχοντας ως μοναδικό κίνητρο τη διατήρηση της τάξης, η Υπηρεσία σας απηύθυνε οδηγίες για την επιτήρηση του χώρου έξωθι του ΕΒΕΔ, στην αστυνομική δύναμη, η οποία παράλληλα με τα λοιπά καθήκοντα αστυνόμευσης, επιφορτίστηκε και με την επιτήρηση του ως άνω χώρου,
ουδείς εκ της παρευρισκόμενης στον ευρύτερο χώρο αστυνομικής δύναμης εισήλθε εντός της αίθουσας διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

              Κύριε Ταξίαρχε.
      Θεωρούμε ότι γνωρίζετε και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΕΛ.ΑΣ. ότι, κατά τη διάρκεια γενικών συνελεύσεων συνδικαλιστικών σωματείων ακόμα και οι εντάσεις είναι συνήθη φαινόμενα, αποτέλεσμα του πάθους για δικαιοσύνη και δημοκρατία και κατευνάζονται με την παρέμβαση των Προεδρείων αυτών και όχι με ένοπλη αστυνομική δύναμη.
      Η ανωτέρω «εκδήλωση», όπως εσφαλμένα χαρακτηρίζετε τη γενική συνέλευση της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΩ, αποτελεί σαφέστατη δράση στο πλαίσιο του συνδικαλιστικού νόμου (ν.1264/1982) και όχι συγκέντρωση ή συνάθροιση άλλου χαρακτήρα (όπως αυτές που αναφέρετε στα νομοθετήματα που μνημονεύετε: ενδεικτικά σας αναφέρουμε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, κομματικές, αθλητικές ή παρόμοιες εκδηλώσεις). Ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται -έστω και για επιτήρηση- η παρουσία οποιαδήποτε αστυνομικής δύναμης.
      Ακόμα κι αν δεχόμασταν ότι οι πληροφορίες σας ήταν ασαφείς, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχετε αιτηθεί την παρουσία της νεοσύστατης άοπλης «Ομάδα Διαχείρισης και Οριοθέτησης Συναθροίσεων» (Ο.Δ.Ο.Σ.). Η παρουσία ενόπλων αστυνομικών οργάνων σε γενική συνέλευση συνδικαλιστικού σωματείου, καταγράφει το Α.Τ Κω ως τον πρώτο δημόσιο φορέα στη σύγχρονη ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος που έπληξε την δημοκρατία στους χώρους εργασίας.
              Κύριε Ταξίαρχε.
     Για την αποκατάσταση των πραγματικών περιστατικών, σας γνωρίζουμε ότι, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, ανακριβώς σας μεταφέρθηκε ότι ουδείς, εκ της παρευρισκόμενης στον ευρύτερο χώρο αστυνομικής δύναμης, εισήλθε εντός της αίθουσας διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης!
      Είμαστε βέβαιοι ότι εάν διενεργήσετε ΕΔΕ θα αποκαλυφθεί, όχι μόνο εάν η αστυνομική δύναμη βρισκόνταν έξωθι ή εντός του κτιρίου, αλλά και ποιος εκ της ως άνω δύναμης ΕΙΣΗΛΘΕ στην αίθουσα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ διεξαγωγής της για να οδηγήσει ΕΚΤΟΣ το μέλος του Δ.Σ. μας, Ανθυπολοχαγό Βάιο Τσαπρούνη, ο οποίος προσπαθούσε (αδιαφορώντας για τη φραστική και σωματική επίθεση που δέχθηκε) να καταθέσει, ως νόμιμα δικαιούται, έγγραφη ένσταση προς το Προεδρείο της ΓΣ, για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Ομοσπονδίας μας. Το ερώτημα είναι, θα το πράξετε;
      Η παρουσία πέντε (5) αστυνομικών οργάνων της Υπηρεσίας σας σε μια γενική συνέλευση συνδικαλιστικού σωματείου στρατιωτικών, με αφορμή καταγγελίες περί δυνητικών γεγονότων και υποθετικής δημιουργίας εντάσεων, εμποδίζει και καταπατά τα συνδικαλιστικά κεκτημένα των εργαζομένων στις ΕΔ, μετατρέποντας τη γιορτή της δημοκρατίας σε γιορτή της αστυνομοκρατίας. Παράλληλα, επαναφέρει στη μνήμη μας γεγονότα που διαδραματίστηκαν σε μια μαύρη εποχή της Χώρας μας, όπου κυριαρχούσε η κουκούλα και η ανελευθερία.
      Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:
              α.   Τί ακριβώς περιμένατε να συμβεί που να δικαιολογεί την παρουσία ΕΝΤΟΣ (και όχι έξωθι όπως επικαλείστε) του ΕΒΕΔ την παρουσία μιας τέτοιας αστυνομικής δύναμης;
              β.   Πότε ακριβώς (ακριβή ημερομηνία και ώρα) η Υπηρεσία υπήρξε αποδέκτης σας πληροφοριών για ενδεχόμενη δημιουργία εντάσεων και με ποιον τρόπο/μέσο;
              γ.   Ποιες ήταν οι ακριβείς πληροφορίες;
              δ.   Ποιος ήταν ο αποδέκτης των ανωτέρω πληροφοριών;
              ε.    Κατεγράφησαν σε κάποιο δελτίο συμβάντων ή σε κάποιο άλλο υπηρεσιακό έγγραφο της Υπηρεσίας σας οι ανωτέρω πληροφορίες; Εάν ναι, παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε αντίγραφο.
              στ.  Ποιο το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έδωσαν τις πληροφορίες; Ελέγχθηκε από την Υπηρεσία σας, πώς ήταν δυνατόν να κατέχουν πληροφόρηση για υποθετική δημιουργία μελλοντικών εντάσεων;
              ζ.    Η Υπηρεσία σας είχε επίγνωση της ιδιότητας των συμμετεχόντων, οι οποίοι υπάγονται στον πολύ αυστηρό Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, γεγονός που αποτρέπει εκ των πραγμάτων τη δημιουργία τέτοιου είδους εντάσεων;
              η.   Κατεγράφησαν σε κάποιο δελτίο συμβάντων ή σε κάποιο άλλο υπηρεσιακό έγγραφο της Υπηρεσίας σας τα προαναφερθέντα; Εάν ναι, παρακαλούμε να μας το οποίο κοινοποιήσετε.
              θ.   Ποιο πρόσωπο εκ της Υπηρεσίας σας απηύθυνε οδηγίες στα πέντε (5) αστυνομικά όργανα και ποιες οι ακριβείς οδηγίες; Υπήρξαν πρόσωπα που «δεν έπρεπε» να εισέλθουν στην αίθουσα και αν ναι, ποιος τα υπέδειξε; Οι οδηγίες εδόθησαν εγγράφως; Εάν ναι, παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε το σχετικό έγγραφο.
              ι.    Επιλήφθηκε/αν, κατά την ενημέρωσή σας, αστυνομικό/ά όργανο/α επί της επιβεβαιωμένης και από το έγγραφό σας έντασης που δημιουργήθηκε στην ως άνω γενική συνέλευση; Εάν επιλήφθηκε, παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε αντίγραφο εκ του βιβλίου συμβάντων.
             ια.  Ενημερώθηκε η τοπική στρατονομική αρχή, εφόσον η γενική συνέλευση αφορούσε σε εν ενεργεία στρατιωτικούς και εάν όχι, για ποιον λόγο;
Με αφορμή όλα τα προαναφερθέντα, δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε όμοια ενέργεια και επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας.
Ο κ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Νοτίου Αιγαίου, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν και η σχετιζόμενη με αυτό αλληλογραφία, παρακαλούνται για τη διενέργεια ΕΔΕ προς ανάδειξη των αληθινών γεγονότων και την τυχόν απόδοση ευθυνών.
Οι κ.κ. βουλευτές, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν και η σχετιζόμενη με αυτό αλληλογραφία, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Διαβάστε  Παράδοση – Παραλαβή της Διοίκησης του ΚΕΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.