Π.Ο.Ε.Σ. – Στέγαση Στρατιωτικών


ΘΕΜΑ:   Στέγαση Στρατιωτικών
ΣΧΕΤ. :  α.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 678/2023 έγγραφό μας
              β.   ΚΥΑ αρ.πρωτ. Φ. 454/11/229946/σ.3662/2023 (ΦΕΚ Β΄ 3267, «Ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)
              γ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1046/2023 έγγραφό μας              
              Κύριε Υπουργέ.
Όπως έχουμε ξαναεκθέσει στο παρελθόν, μαζί με πρωτοβάθμια σωματεία μας, ένα από τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι στρατιωτικοί είναι και αυτό της στέγασης, για λόγους που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη συχνότητα των μεταθέσεων των  στελεχών των ΕΔ, ιδίως του ΣΞ, καθώς και των χρονοβόρων διαδικασιών των αντιστοίχων Συμβουλίων.
Υπενθυμίζουμε ότι σε σχέση με τη στέγαση υφίστανται τα εξής προβλήματα:

Οι μεταθέσεις των στελεχών γνωστοποιούνται σχετικά αργά και συνήθως έχουν πολύ σύντομο χρόνο υλοποίησης, ο οποίος, σύμφωνα με διαμαρτυρίες που μας έχουν καταφθάσει, συρρικνώνεται ραγδαία, σχεδόν σε εκδικητικό βαθμό, στις περιπτώσεις άσκησης του δικαιώματος για ενδικοφανή προσφυγή.

 

Τα διαθέσιμα οικήματα των κλάδων των ΕΔ είναι πολύ λίγα σε σχέση με τον αριθμό του στρατιωτικού προσωπικού, ενίοτε ακατάλληλα για αντικειμενικούς λόγους, ενώ έχουν επιδεινωθεί οι όροι διάθεσης αυτών με διάφορους τρόπους που έχουμε θίξει κατά το παρελθόν.

 

Το ύψος των ενοικίων σε πανελλαδικό επίπεδο έχει αυξηθεί δραματικά, ενώ, λόγω έτερων δυνατοτήτων (πχ για βραχυχρόνια εκμετάλλευση για τουριστικούς λόγους) έχουν μειωθεί τα διαθέσιμα σπίτια.

 

Οι τακτικές μετακινήσεις δεν επιτρέπουν στα στελέχη να εξετάσουν το ενδεχόμενο αγοράς, ενώ ακόμα και στις λίγες περιπτώσεις όπου αυτό γίνεται, οι όροι των δανειακών συμβάσεων είναι εξοντωτικοί και κατ’ επέκταση αποτρεπτικοί.

Ενδεικτικά ως προς το τελευταίο, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, μόνο για το 2022, η αύξηση των τιμών ενοικίασης κατοικιών τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης όσο και στην περιφέρεια ανήλθε κατά μέσο όρο στο 12%. Ειδικότερα, τα μισθώματα στην Αττική σημειώνουν αύξηση 8,6%, στη Θεσσαλονίκη 15,1% και στην περιφέρεια μεσοσταθμικά 12,3%. Το 2023, καταγράφηκε εκ νέου σημαντική αύξηση κατά μέσο όρο 5,9% στα ενοίκια κατοικιών σε ολόκληρη την επικράτεια, σε σύγκριση με το περασμένο έτος και τη φετινή χρονιά αναμένονται νέες αυξήσεις, στο πλαίσιο της γενικότερης ραγδαίας αύξησης του κόστους διαβίωσης, το οποίο φαίνεται ότι είναι αδύνατο να συγκρατηθεί.
Δυστυχώς οι ανελαστικές συνθήκες έχουν μετατρέψει τον στρατιωτικός σε «επαγγελματία ενοικιαστή». Η Υπηρεσία που πάντα κρίνει την αναγκαιότητα της μετακίνησης, ως συνήθως αδιαφορεί για τα πάντα, πλην της τήρησης της ημερομηνίας που οφείλει να παρουσιαστεί το στέλεχος στη νέα του Μονάδα. Η αρτηριοσκληρωτική στάση της Υπηρεσίας έναντι κάθε ανάγκης για μέριμνα και συμπαράσταση συχνά δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στις οικογένειες. Ενδεικτικά:

Ο στρατιωτικός συχνά αναγκάζεται να πρέπει να διατηρήσει δύο νοικοκυριά (εάν η οικογένεια δεν μπορεί να μετακινηθεί μαζί του για αντικειμενικούς λόγους).

 

Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, η/ο σύζυγος του/ης στρατιωτικού που μετατίθεται να εγκαταλείπει την εργασία (συνήθως στον ιδιωτικό τομέα) για να μην διαλυθεί η οικογένεια.

 

Για τους στρατιωτικούς είναι εξαιρετικά δύσκολο να υποστηρίξουν τις σπουδές των παιδιών τους σε άλλες πόλεις, διότι αυτό συνεπάγεται συντήρηση επιπλέον νοικοκυριών.

Με δεδομένη την ανελαστικότητα (και ενίοτε την αναλγησία) των μετακινήσεων, τα πρώτα θύματα της μετάθεσης του στρατιωτικού είναι η οικογένεια, η οποία διώκεται με κάθε πιθανό τρόπο, και το οικογενειακό εισόδημα. Η Υπηρεσία αν και διατάσσει, ποτέ δεν ενδιαφέρεται για κάτι περισσότερο ώστε να υποστηρίξει τη διαταγή της.
Κατόπιν των ανωτέρω, ζητάμε να αναληφθούν τα κάτωθι μέτρα για στο πλαίσιο μέριμνας του προσωπικού:
              α. Να υποβληθούν από κάθε Γενικό Επιτελείο πλήρεις ανάγκες για τη στέγαση του προσωπικού,, προκειμένου να εκπονηθεί πρόγραμμα σταδιακής ανέγερσης οικημάτων όπου απαιτείται.
              β.   Να τροποποιηθεί άμεσα το άρθρο 6 της (β) σχετικής, το οποίο φαίνεται να συντάχθηκε με τρόπο που να εξυπηρετεί ημετέρους και όχι το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού.
              γ.   Να θεσπιστεί επιδότηση ενοικίου σε όλες τις περιοχές ανεξαιρέτως και με όρους δίκαιους, που να αποκλείουν μόνο όσους διαθέτουν αντικειμενικά κατάλληλη οικία στη Φρουρά της Υπηρεσίας. 
              δ.   Να συναφθεί μέσω ΥΠΕΘΑ σύμβαση με τράπεζα, στο πλαίσιο πάγιας δυνατότητας χορήγησης σε στρατιωτικούς στεγαστικών δανείων με προνομιακούς όρους.
              ε.    Να τροποποιηθούν με ρεαλιστικό τρόπο οι όροι μοριοδότησης στελεχών αναφορικά με τη στέγαση σε όλα τα στρατιωτικά οικήματα.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου
 

Διαβάστε  Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΣ στην Περιοχή Ευθύνης του Γ΄ ΣΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.