Π.Ο.Ε.Σ. – Τα προβλήματα των στρατιωτικών της Καστοριάς προάγγελος των γενικότερων προβλημάτων στον ΣΞ


ΘΕΜΑ:   Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Βελτίωση Εργασιακών Συνθηκών)
ΣΧΕΤ. :   α.   Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)
              β.   ΣΚ 80-11 «Προκάλυψη»
              γ.   Γνωμοδότηση 6/2016/ Γ’ ΣΣ/ΓΣΝΣ/19 Αυγ 16
              δ.   ΠαΔ 4-49/2019 «Χειρισμός Στρατιωτικού Προσωπικού»
              ε.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 103/2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.
              στ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 114/2024 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.
              ζ.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 136/2024 έγγραφό μας
              η.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 116/2024 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.
              Κύριε Υπουργέ.
Δυστυχώς η Ομοσπονδία μας και οι Ενώσεις μέλη της γίνονται σε καθημερινή βάση αποδέκτες αυξανόμενων παραπόνων από το στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο αντιλαμβάνεται ότι είμαστε ο μόνος φορέας στον οποίον μπορεί να απευθυνθεί, για να διαμαρτυρηθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Το κυριότερο είναι ότι το ίδιο προσωπικό σε αρκετές περιπτώσεις επιχείρησε να επιλύσει τα προβλήματα με τους προβλεπόμενους υπηρεσιακούς τρόπους, αλλά το μόνο που βρήκε ήταν «κλειστές πόρτες», ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ξεκάθαρα δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα.
Εδώ και μερικές ημέρες, μία τέτοια περίπτωση αφορά τους στρατιωτικούς που υπηρετούν σε μονάδες της Π.Ε. Καστοριάς, όπως μας μεταφέρει η τοπική Ένωση Στρατιωτικών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.), κατά την οποίαν, σε μια περίοδο, ομολογουμένως ιδιαίτερα δύσκολη για τους στρατιωτικούς, οι τελευταίοι αισθάνονται ότι «βάλλονται πανταχόθεν» και ιδίως από την «υπερβολική μέριμνα» με την οποίαν ήρθαν αντιμέτωποι, κυρίως  την τελευταία διετία.
Η περίπτωσή τους συνδυάζει περισσότερες πλημμέλειες στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Εμπεριέχει: πλημμελή τήρηση του πλαισίου προστασίας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία [σχετικό (α)], ανελαστικότητα στην εφαρμογή του οικείου πλαισίου προστασίας εις βάρος του προσωπικού και έμπρακτη έλλειψη μέριμνας. Πιο συγκεκριμένα, η υπόψιν Ένωση αποκάλυψε ότι, λόγω της ανελαστικότητας της Διοικήσεως σε θέματα εκτέλεσης 24ωρων υπηρεσιών σε Φυλάκια της περιοχής που βρίσκονται στον ευρύτερο ορεινό όγκο, προκειμένου να καλύπτονται οι υπηρεσιακές ανάγκες, οι 24ωρες υπηρεσίες που εκτελούνται διαρκώς υπερβαίνουν τα ανώτατα μηνιαία όρια, καθ΄ υπέρβαση των προβλέψεων του (δ) σχετικού [παράρτημα ΣΤ], τακτική που δείχνει να παγιώνεται.
Πολύ σοβαρότερα, η Διοίκηση δεν δείχνει να λαμβάνει υπόψη οικείες γνωμοδοτήσεις που συνιστούν την αποφυγή εκτέλεσης συνεχόμενων υπηρεσιών, ένεκα των δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι οποίες συνεπάγονται έκθεση προσωπικού σε συνθήκες ψύχους και, μάλιστα, σε περιοχή όπου εύκολα μπορεί να υπάρξει αποκλεισμός, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται.
Και διερωτώμεθα, πόση άλλη διοικητική αυθαιρεσία μπορεί να χωρέσει μόλις σε μία, κατά τα λοιπά συνηθισμένη περίπτωση εσωτερικής υπηρεσίας; Για την ιστορία να υπενθυμίσουμε ότι αναφερόμαστε στους ίδιους στρατιωτικούς που, το καλοκαίρι, εκτελούσαν περιπολίες πυρασφάλειας υπό καταρρακτώδη βροχή και οι οποίοι, όπως μας μεταφέρει η οικεία Ένωση, με ένα στόμα φωνάζουν, δικαίως, «όχι άλλη μέριμνα».
Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, κατά το παρελθόν, μόλις λίγα έτη πριν, τα εν λόγω Φυλάκια, όπως προαναφέραμε δεν στελεχώνονταν για υπηρεσίες κατά τους χειμερινούς μήνες [παρ.14β του αρθρ.6 του (β) σχετικού]. Ωστόσο η τακτική αυτή για λόγους ακατανόητους άλλαξε και διατηρείται μέχρι σήμερα, δίχως να λαμβάνεται υπόψη η κόπωση του προσωπικού και η στελέχωση των Μονάδων.
              Κύριε Υπουργέ.
Είμαστε βέβαιοι ότι έχετε αντιληφθεί πλήρως τη σοβαρότητα της όλης κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει τα στελέχη των ΕΔ. Με ένα μέσο όρο ηλικίας που διαρκώς αυξάνεται, είναι περιττό να σχολιάσουμε ότι οι αντοχές του ήδη σοβαρά πιεσμένου προσωπικού έχουν συρρικνωθεί. Εάν εντός της Ιεραρχίας υπάρχει κάποια εσφαλμένη αντίληψη ότι το προσωπικό, αν δεν αντέχει, μπορεί να παραιτηθεί, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ίσως να μην είμαστε πολύ μακριά από την έξαρση του «ιού» των παραιτήσεων των στελεχών του ΠΝ, σε επίπεδα πέραν του συνηθισμένου, και μεταξύ των στελεχών του ΣΞ.
Τι μήνυμα περνάει στα στελέχη της μια Υπηρεσία που εμμένει χωρίς λόγο δημοσίου συμφέροντος σε τυπολατρική εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων; Πού βρίσκεται (για εμάς) το συνταγματικής κατοχύρωσης Κοινωνικό Κράτος Δικαίου, το οποίο ως στρατιωτικοί έχουμε δώσει Όρκο να προστατεύουμε; Πώς διασφαλίζεται η τήρηση των Αρχών της Χρηστής Διοίκησης και της Προστατευόμενης Εμπιστοσύνης του Διοικούμενου, όταν με κάθε ευκαιρία παραβλέπονται και ερμηνεύονται κατά το δοκούν νόμοι, αποφάσεις, διαταγές που η ίδια η Πολιτεία θεσπίζει; Ποιο είναι το έμπρακτο ενδιαφέρον της Υπηρεσίας (ή/και της Πολιτείας) για τα στελέχη των ΕΔ; Δυστυχώς, όσα αναφέρουμε για τους στρατιωτικούς της Καστοριάς είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου.
Λαμβανομένου υπόψιν ότι η ίδια Ένωση έχει αναδείξει κατά το παρελθόν τεκμηριωμένα τα διαρκώς αυξανόμενα κρούσματα σωματικής και ψυχικής καταπόνησης του προσωπικού που υπηρετεί στην περιοχή (όπου, τα ποσοστά των υπηρετούντων στελεχών που εμπίπτουν στην κατηγορία της ειδικής κατάστασης αυξάνονται συνεχώς), η Ομοσπονδία μας ενισχύει τα δίκαια αιτήματα που γνωστοποιήθηκαν προς την Ιεραρχία με τα σχετικά (στ) και (η) τα οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα, και δεν ζητάμε τίποτα λιγότερο από την τήρηση των προβλεπόμενων, δηλαδή:
          α. Την τήρηση των ανωτάτων ορίων των μηνιαίων 24ωρων υπηρεσιών.
          β. Τη μη στελέχωση όλων των Φυλακίων για τα οποία υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη.
          γ. Την προστασία της Υγείας του προσωπικού με την άμεση ανάληψη ενεργειών ελαχιστοποίησης των εργασιακών κινδύνων.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.  
Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.   

Διαβάστε  Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.