Το θέμα της δημιουργίας Κοινού Υγειονομικού Σώματος στη λειτουργία των στρατιωτικών νοσοκομείων στη ΒτΕ


Με αφορμή το υπ’ αριθμ. πρωτ. 169/2024 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με τη δημιουργία Κοινού Σώματος Υγειονομικού, στη λειτουργία των στρατιωτικών νοσοκομείων υπό ενιαίο λειτουργικό σχήμα, κατατέθηκε ερώτηση στη ΒτΕ, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από τον βουλευτή Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κ. Δημήτριο Μπιάγκη ως εξής:
                                                                                            ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Θέμα: «Δημιουργία Κοινού Υγειονομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων και Ενοποίηση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων»
Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, εξετάζεται από το ΥΠΕΘΑ η σύνταξη και προώθηση προς ψήφιση, εντός του επομένου χρονικού διαστήματος, νομοσχεδίου που θα αφορά στη δημιουργία Κοινού Σώματος Υγειονομικού, στη λειτουργία των στρατιωτικών νοσοκομείων υπό ενιαίο λειτουργικό σχήμα και στην ενοποίηση των υγειονομικών υπηρεσιών εν γένει, περιλαμβάνοντας, ειδικότερα, τις κάτωθι παρεμβάσεις:
α. Την εξέταση δημιουργίας Κοινού Υγειονομικού Σώματος των ΕΔ, το οποίο θα υπάγεται στο ΓΕΕΘΑ.
β. Τη μελέτη λειτουργίας των τεσσάρων Νοσοκομείων των ΕΔ ως ενιαίο λειτουργικό σχήμα με ανεξάρτητο προϋπολογισμό και έσοδα.γ. Την κατάργηση χρηματοδότησης τρίτων φορέων από έσοδα των νοσοκομείων.
δ. Την επίλυση θεμάτων συνεργασίας νοσοκομείων με ΕΟΠΠΥ, την επίλυση διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας των στελεχών των ΕΔ, την ψηφιοποίηση διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.
ε. Την επανεξέταση τρόπου λειτουργίας του ΝΙΜΤΣ.
Δεδομένου ότι, το σχέδιο της κυβέρνησης για την ενοποίηση των στρατιωτικών νοσοκομείων δεν έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
Δεδομένου ότι, το σχέδιο ενοποίησης των στρατιωτικών νοσοκομείων έχει προκαλέσει αντιδράσεις και έντονη κριτική στο εσωτερικό των ΕΔ, κυρίως σε ότι αφορά στην έλλειψη διαφάνειας, την ενδεχόμενη υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στις πιθανές απολύσεις.
Δεδομένου ότι, η δρομολόγηση της ενοποίησης των στρατιωτικών νοσοκομείων οδηγεί στην υποβάθμιση της δημόσιας υγείας για τους στρατιωτικούς.
Δεδομένου ότι, η δημιουργία Κοινού Υγειονομικού Σώματος και η ενοποίηση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων δεν προκύπτει από συγκεκριμένη ανάγκη και πρόβλημα.
Δεδομένου ότι, ο ρόλος εκάστου Κλάδου των ΕΔ είναι διαφορετικός, με ιδιαιτερότητες λόγω της αποστολής και του έργου του και η τυχόν ενοποίηση θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται πως θα επιλύσει.
Δεδομένου ότι, η ενοποίηση των στρατιωτικών νοσοκομείων είναι παλαιά ιστορία, ενώ η προσπάθεια δημιουργίας κοινών σωμάτων στις ΕΔ είναι τεράστια το τελευταίο διάστημα, όπως η σχεδιαζόμενη δημιουργία κοινού σώματος πληροφορικής, μήπως ο σκοπός της είναι άλλος από αυτόν που διατείνεται η κυβέρνηση για οικονομία κλίμακας και εξοικονόμηση πόρων, αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και ενίσχυση της διακλαδικότητας των ΕΔ;
Δεδομένου ότι, την πλειοψηφία των στρατιωτικών νοσοκομείων αποτελούν τα νοσοκομεία του Στρατού Ξηράς στην Ελληνική Επικράτεια.Δεδομένου ότι, το μοναδικό νοσοκομείο (251ΓΝΑ) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) σε όλη την ελληνική επικράτεια καλύπτει θέματα υγείας και νοσηλείας του προσωπικού κυρίως της ΠΑ.
Δεδομένου ότι, το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) που εδρεύει στον χώρο του 251ΓΝΑ και υποστηρίζεται απ’ αυτό είναι εξειδικευμένο και μοναδικό πανελλαδικά σε θέματα αεροπορικής ιατρικής και αποστολή του, μεταξύ άλλων, είναι η αρχική και περιοδική Υγειονομική Εξέταση του Ιπτάμενου Προσωπικού και των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, ενώ καλύπτει, πέραν των άλλων, τα στελέχη σε αντίστοιχα ζητήματα της Πολιτικής Αεροπορίας μέσω σχετικών συμβάσεων.
Δεδομένου ότι, στην αποστολή του ΚΑΙ περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των στελεχών της ΠΑ σε θέματα Αεροπορικής Ιατρικής, Αεροπορικής Νοσηλευτικής και Αεροδιακομιδών, ενώ το κατάλληλα εκπαιδευμένο στα εν λόγω αντικείμενα προσωπικό συνδράμει στην αποτελεσματικότητα των μονάδων αεροσκαφών της ΠΑ προς κάλυψη του έργου και της επιχειρησιακής αποστολής τους, συνδράμοντας τα μέγιστα στην ασφάλεια πτήσεων και εδάφους.
Δεδομένου ότι, τα νοσοκομεία του Πολεμικού Ναυτικού έχουν επίσης ιδιαίτερη ενασχόληση προς κάλυψη των επιχειρησιακών αποστολών τους και της κατάλληλης εκπαίδευσης των στελεχών τους, με έμφαση στο προσωπικό των ειδικών αποστολών.
Δεδομένου ότι, τα νοσοκομεία του Στρατού Ξηράς παρουσιάζουν προβλήματα ρευστότητας, επάρκειας στελέχωσης και κυρίως εξειδικευμένου υγειονομικού προσωπικού και μέσων, για τα οποία η κυβέρνηση έχει χρέος να βρει λύσεις, ώστε να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο το παρεχόμενο αγαθό της υγείας προς τους στρατιωτικούς.
Δεδομένου ότι, στο πρόσφατο παρελθόν το 251ΓΝΑ, μόνο αυτό από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, διατέθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) για non-Covid περιστατικά και την άμεση διακομιδή στελεχών των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας και των λοιπών νοσηλευόμενων ασθενών του, ενώ στην τρέχουσα χρονική περίοδο φημολογείται ότι εξετάζεται η ενσωμάτωση των στρατιωτικών νοσοκομείων στο ΕΣΥ.
Δεδομένου ότι, το ΠΑ.ΣΟ.Κ./Κίνημα Αλλαγής υποστηρίζει διαχρονικά το δικαίωμα πρόσβασης όλων των πολιτών σε υψηλού επιπέδου δημόσιες υπηρεσίες υγείας, που ιδιαίτερα στην περίπτωση των στελεχών των ΕΔ αυτές σχετίζονται και με τη μαχητική ικανότητα και αποτελεσματικότητά τους.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ1.Αληθεύουν τα δημοσιεύματα περί σχεδίου δημιουργίας Κοινού Σώματος Υγειονομικού και ενοποίησης των στρατιωτικών νοσοκομείων; Αν ναι, από που προκύπτει η αναγκαιότητα, ποια είναι τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη, ποια τα αναμενόμενα οφέλη και σε ποια φάση βρίσκεται η όλη διαδικασία;2.Σε περίπτωση που σχεδιάζεται η παραπάνω ενοποίηση, έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε όπλου σε υγειονομικά θέματα προσωπικού και επιχειρησιακές αποστολές; Αν ναι, με ποιες προϋποθέσεις θα συνεχίζουν να εκτελούνται αποτελεσματικά στο μέλλον υπό το πλαίσιο της εν λόγω ενοποίησης;3.Προτίθεστε να επιλύσετε τα υπάρχοντα προβλήματα των νοσοκομείων του Στρατού Ξηράς για να βελτιωθεί η κατάστασή τους, ώστε να συνεχίζονται απαρέγκλιτα οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στα στελέχη του Στρατού Ξηράς.4.Σχεδιάζεται η διάθεση, μέρος ή εν το συνόλω, των Στρατιωτικών Νοσοκομείων στο ΕΣΥ;                                                                                        O Ερωτών Βουλευτής
                                                                                         Δημήτρης Μπιάγκης

Διαβάστε  ΥΕΘΑ προς Π.Ο.Ε.Σ. - Η οποιαδήποτε μεταβολή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου χορήγησης, μετατροπής και αντιστοίχισης των αδειών οδήγησης απαιτεί ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.