ΥΕΘΑ προς Π.Ο.Ε.Σ. – Το ΣτΕ ακύρωσε μέρος του άρθρου 9 της ισχύουσας ΚΥΑ, που αφορά στη διάκριση δύο κατηγοριών στρατιωτικών πυροτεχνουργών, διαφορετικών ως προς τις αρμοδιότητες και το ύψος αποζημίωσης


Με αφορμή το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1113/2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με την ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών, και την ερώτηση που κατέθεσε επί του θέματος, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής Σερρών της Ελληνικής Λύσης, κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας, ο ΥΕΘΑ κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος απάντησε ως εξής:
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας, με θέμα «Επίδομα Επικινδυνότητας των πυροτεχνουργών», σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), τα ακόλουθα:
Κατ’ αρχάς, η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη μισθολογική και δημοσιονομική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα αποτελεσματικότερης συγκράτησης των προκαλούμενων δαπανών, αλλά και σε συνάρτηση με τις διατυπωμένες απόψεις των Κλάδων, προϊόν διακλαδικής επεξεργασίας και συνεργασίας εκδόθηκε η ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), υπό στοιχεία Φ.841/38/26939/Σ.5184/23-3-2018 (Β΄1119), που καθορίζει τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των επιδομάτων κινδύνου.
Το ΥΠΕΘΑ έχει πάντα ως στόχο τη βελτίωση των διατάξεων που διέπουν τα στελέχη. Για το λόγο αυτό, οι σχετικές υποβαλλόμενες προτάσεις νομοτεχνικής βελτίωσης έχουν διαβιβαστεί αρμοδίως, προκειμένου να εξεταστούν με βάση το επιχειρησιακό έργο των δικαιούχων, τις επιχειρησιακές απαιτήσεις, αλλά και τον δημοσιονομικό προγραμματισμό.
Συνακόλουθα, των ενεργειών που εκδηλώθηκαν, μας κοινοποιήθηκε η υπ’αριθμ. 2510/2021/18-12-2020/Απόφαση ΣτΕ που ακυρώνει μέρος του άρθρου 9 της ισχύουσας ΚΥΑ, που αφορά στη διάκριση δύο κατηγοριών στρατιωτικών πυροτεχνουργών, διαφορετικών ως προς τις αρμοδιότητες και το ύψος αποζημίωσης.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, προς αποφυγή αποσπασματικών ρυθμίσεων και για λόγους ασφάλειας δικαίου, το ΥΠΕΘΑ, διά των αρμοδίων Υπηρεσιών του, προτίθεται να προβεί σε ενέργειες τροποποίησης των εν θέματι διατάξεων, μετά την υποβολή των οριστικών και επικαιροποιημένων προτάσεων από τα Γενικά Επιτελεία.
                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
                                                               ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαβάστε  Άσκηση «GORDIAN KNOT 2023»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.