ΥΠ.ΕΣ. προς Π.Ο.Ε.Σ. – Ένταξη πτυχίων σε κλάδο / ειδικότητα του Π.Δ.85/2022


Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1496/2023 εγγράφου της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής ομηρίας στην οποίαν εγκλωβίζονται τα στελέχη των ΕΔ που έχουν αποφοιτήσει από τους κύκλους σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (που εξακολουθεί να παρουσιάζεται έτσι στην ιστοσελίδα αν και ενδιαμέσως έχει μετονομαστεί) και τον Ελληνικό Πολιτισμό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καθόσον δεν τους αναγνωρίζονται  ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα, το Υπουργείο Εσωτερικών μας γνώρισε ότι:
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με την ένταξη των πτυχίων «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και «Ευρωπαϊκές Σπουδές: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός» του Ε.Α.Π. στα αποδεκτά πτυχία διορισμού του κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ειδικότητα ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών του νέου Προσοντολογίου-Κλαδολογίου (π.δ. 85/2022), σας ενημερώνουμε ότι τούτο θα εξεταστεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 σύμφωνα με την οποία «Η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του άρθρου 77 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) παρακολουθεί την εξέλιξη των αναγκών των φορέων της παρ. 1 και υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή μη του διατάγματος της παρ. 1, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών».

Διαβάστε  Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΣ σε Επιτηρητικά Φυλάκια στην Περιοχή Ευθύνης της ΑΣΔΕΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.