ΥΦΕΘΑ προς Π.Ο.Ε.Σ. – Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος προς τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης


Με αφορμή τα υπ. αριθμ. πρωτ. 1364/2022, έγγραφο της Ομοσπονδίας μας και το υπ’ άριθμ. πρωτ. 377/2022 έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, σχετικά με την  ανάγκη επίλυσης του ζητήματος της αναστολής επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, και την ερώτηση που κατέθεσε επί του θέματος στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η ανεξάρτητη βουλευτής Ά Αθηνών κα Αγγελική Αδαμοπούλου, ο ΥΦΕΘΑ κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς απάντησε ως εξής:
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Αγγελική Αδαμοπούλου, με θέμα «Επείγουσα ανάγκη επίλυσης του ζητήματος της αναστολής επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:
Η αναστολή χορήγησης φαρμάκων σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) από Φαρμακεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), αφορά σε μη χορήγηση επί πιστώσει αυτών και ανακοινώθηκε η πραγματοποίησή της στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), μέσω επιστολών από τον ίδιο το Σύλλογο. Ο λόγος είναι η απόρριψη άυλων συνταγών που εκτελέστηκαν από ιδιωτικά φαρμακεία, καθώς δεν είχαν συνταγογραφηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Περαιτέρω, η άρνηση πληρωμών των φαρμακευτικών δαπανών σε φαρμακεία της Επικράτειας προκύπτει μόνο, όταν μετά από έλεγχο και εκκαθάριση από τις εντεταλμένες υπηρεσίες, που γίνεται στο σύνολο των συνταγών με βάση το δημόσιο λογιστικό και τις ισχύουσες διατάξεις, διαπιστωθεί η μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας συνταγογράφησης φαρμάκων σε εν ενεργεία στρατιωτικούς. Ανεξάρτητα, όμως, από τα παραπάνω, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις αποπληρωμής των φαρμακείων του ΦΣΘ για συνταγές ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ, καθώς ο έλεγχος και η εν συνεχεία πληρωμή των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης υλοποιείται και από τα τρία Γενικά Επιτελεία, ήτοι Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας, εντός τριμήνου από την υποβολή και πρωτοκόλλησή τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις υπάρχουσες συμβάσεις με τους εκάστοτε Φαρμακευτικούς Συλλόγους.
Εξυπακούεται δε ότι, δαπάνες μη νόμιμες και μη κανονικές δεν δύνανται να εκκαθαριστούν και να αποζημιωθούν. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι το σύνολο των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας, που έχουν σύμβαση με τις ΕΔ, λειτουργούν με τους ίδιους κανόνες και υποχρεώσεις, και η συνεργασία του ΥΠΕΘΑ με αυτούς εξελίσσεται απρόσκοπτα.
Συνεπώς, από μέρους της Υπηρεσίας έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος και αναμένουμε την απόφαση του ΦΣΘ, για την άρση της σχετικής αναστολής και την ανεμπόδιστη εξυπηρέτηση των στελεχών των ΕΔ.
                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
                                                                         ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαβάστε  ΑΝΥΠΟΙΚ προς Π.Ο.Ε.Σ. - Για την έκδοση της ΚΥΑ που αφορά τη νυχτερινή αποζημίωση, ελήφθησαν υπόψη οι δημοσιονομικές δυνατότητες της Χώρας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.