ΥΦΕΘΑ προς Π.Ο.Ε.Σ. – Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης


Με αφορμή το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1171/2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με την  αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, σε ασφαλισμένους του Ταμείου της Πολεμικής Αεροπορίας, και την ερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ επί του θέματος, στη ΒτΕ, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο ΥΦΕΘΑ κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς απάντησε ότι:
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, με θέμα «Νέα πρόκληση από την κυβέρνηση, η επικείμενη αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, σε ασφαλισμένους του Ταμείου της Πολεμικής Αεροπορίας», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:
Το ζήτημα είναι γνωστό στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), ειδικά μάλιστα μετά από την με Αριθμ.Πρωτ.:22-01055/18 Ιουλ 22/ΦΣΘ ειδοποίηση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), για αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ από την 1η Αυγούστου 2022. Ο λόγος είναι η απόρριψη άυλων συνταγών που εκτελέστηκαν από ιδιωτικά φαρμακεία, καθώς δεν είχαν συνταγογραφηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
Το θέμα έχει απασχολήσει το ΥΠΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία, πολλές φορές στο παρελθόν, και ήδη έχουν αναζητηθεί και ανευρεθεί λύσεις. Μάλιστα πρόσφατα, για το ίδιο ζήτημα μεσολάβησε η Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ σε διακλαδικό επίπεδο, αποστέλλοντας προς το ΦΣΘ την από 22α Ιουλίου επιστολή, υπό στοιχεία Φ.758/13/594344/Σ.481/22-7-22/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ, προκειμένου το ζήτημα να διευθετηθεί οριστικά.
Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν τα διαλαμβανόμενα των επιστολών του ΦΣΘ, σε συντονισμό με τις Διευθύνσεις Υγειονομικού των Γενικών Επιτελείων, καθώς και με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, επίσημα ορισμένου από το κράτος διαχειριστή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ). 
Με την έναρξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων στους εν ενεργεία στρατιωτικούς της χώρας και στα ασφαλισμένα στο ΥΠΕΘΑ μέλη αυτών, το ΥΠΕΘΑ, δια του ΓΕΕΘΑ, ενημέρωσε επανειλημμένα και εγγράφως, μεταξύ άλλων, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο όπως και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ), με την υποχρέωσή τους να ενημερώσουν τα μέλη τους στην επικράτεια της χώρας, για τις ισχύουσες διατάξεις και περιορισμούς που αφορούν στην υγειονομική περίθαλψη των εν ενεργεία στρατιωτικών. Επιπλέον, στις υπογραφείσες συμβάσεις, εν προκειμένω της Μεραρχίας Υποστήριξης με το ΦΣΘ, περιγράφεται ακριβώς η διαδικασία συνταγογράφησης φαρμάκων για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς.
Παράλληλα η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, φρόντισε αρχικά, κατόπιν σχετικής εκ μέρους μας υπόδειξης, να δημιουργήσει προειδοποιητικό μήνυμα, υπενθυμίζοντας αυτούς τους περιορισμούς στον συνταγογράφοντα ιατρό, στην έναρξη ακόμα της διαδικασίας συνταγογράφησης φαρμάκων. Κατόπιν αυτών διαπιστώθηκε, μετά από σχετική επιστολή του ΦΣΘ, ότι συνεχιζόταν, αν και με μειωμένη συχνότητα, η συνταγογράφηση φαρμάκων σε εν ενεργεία στρατιωτικούς με μη προβλεπόμενο τρόπο. Στην εν λόγω επιστολή επισημαινόταν ότι ο φαρμακοποιός δεν είχε τη δυνατότητα να ελέγξει πριν την εκτέλεση της άυλης συνταγής, εάν είχε γραφτεί από στρατιωτικό ή ιδιώτη ιατρό. Επί αυτού αιτηθήκαμε σχετικά, με την από 19 Απριλίου 2021 επιστολή του ΓΕΕΘΑ, από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, με παράλληλη ενημέρωση του ΦΣΘ, ώστε να λυθεί και αυτή η δυσλειτουργία.
Πράγματι, κατόπιν κατάλληλων εκ μέρους της τροποποιήσεων στη διαδικτυακή εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, από το Σεπτέμβριο του 2021, εμφανίζεται η πληροφορία της Μονάδας Συνταγογράφησης κατά την άντληση συνταγής προς εκτέλεση στον χρήστη φαρμακοποιό, τόσο στις έντυπες όσο και στις άυλες συνταγές. Επιπλέον, η Μονάδα Συνταγογράφησης είναι πληροφορία που διατίθεται από την ΗΔΙΚΑ, μέσω του Application Programming Interface (ΑΡΙ) της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στα ιδιωτικά προγράμματα φαρμακείων κατά την άντληση συνταγής προς εκτέλεση. Επομένως, στα εν λόγω προγράμματα υπάρχει η δυνατότητα και θα πρέπει, εάν δεν το κάνουν ήδη, να την εμφανίζουν στον χρήστη φαρμακοποιό.
Εκ παραλλήλου, υπενθυμίζουμε ότι υφίσταται επίσης η δυνατότητα ακύρωσης εκτελεσμένης συνταγής από τον φαρμακοποιό, από τη στιγμή της εκτέλεσής της και με το χρονικό όριο ακύρωσης να έχει αυξηθεί στις έξι (6) μέρες, σύμφωνα με το προμνημονευθέν έγγραφο του ΠΦΣ. Επιπλέον, κατατέθηκε πρόσφατο αίτημά μας για προσθήκη περαιτέρω περιορισμού στους ιατρούς, μέσω εντολών (drop down menu). Ο περιορισμός αυτός αφορά σε υποχρεωτική αιτιολόγηση για κάθε περίπτωση που απαιτείται συνταγογράφηση φαρμάκων σε εν ενεργεία στρατιωτικούς από ιατρούς μη στρατιωτικούς ή/και εκτός στρατιωτικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο επιπλέον ελέγχου των προς εκτέλεση συνταγών φαρμάκων, με παρεμβολή ελεγκτή ιατρού για θεώρηση όλων των άυλων συνταγών σε εν ενεργεία στρατιωτικούς.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, επαναλαμβάνουμε ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις αποπληρωμής των φαρμακείων του ΦΣΘ για συνταγές ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ, καθώς ο έλεγχος και η εν συνεχεία πληρωμή των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης υλοποιείται και από τα τρία Γενικά Επιτελεία, ήτοι Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας, εντός τριμήνου από την υποβολή και πρωτοκόλλησή τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις υπάρχουσες συμβάσεις με τους εκάστοτε Φαρμακευτικούς Συλλόγους.
Επιπρόσθετα, τα μέλη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του ΠΦΣ έχουν ενημερωθεί σχετικά και οφείλουν να ακολουθούν τις ισχύουσες διατάξεις και περιορισμούς που αφορούν στην υγειονομική περίθαλψη των εν ενεργεία στρατιωτικών και μελών τους, ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ. Εν κατακλείδι, από μέρους της Υπηρεσίας έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος και έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες. Σε κάθε περίπτωση όμως, δαπάνες μη νόμιμες και μη κανονικές δεν δύνανται να εκκαθαριστούν και να αποζημιωθούν.
                                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
                                                                         ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 

Διαβάστε  Άσκηση Ανάπτυξης και Τάξης Διμοιρίας Όλμων 120 χιλιοστών

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.